Asylhykleriet fortsetter – hvorfor er det ingen ansvarlige politikere som tar grep?

Avatar photo
Jørgen Granberg
Journalist
Publisert 1. januar 2023 | 15:44

Dette er en kommentar og gir uttrykk for skribentens meninger.

iNyheter har gjentatte ganger dokumentert og avdekket et asylmisbruk som man knapt kan tro er mulig i et opplyst demokratisk samfunn.  

Nærmest daglig pågriper, innsetter og internerer norsk politi fullstendig grunnløse asylsøkere i Norge.  

Felles for alle, er at de blir tvangsinternert på Politiets utlendingsinternat i påvente av en retur til hjemlandet og/eller til et annet Schengenland relatert til Dublin III forordningen 

Eksempel 1
Oslo tingrett 15. desember 2022.  

En 28 år gammel utlending (av for iNyheter ukjent etnisitet) ble pågrepet 14. desember 2022 i forbindelse med en tilfeldig utlendingskontroll.  

Utlendingen nektet i første omgang å avgi sine fingeravtrykk, men etter hvert ble det blottlagt at han tidligere hadde søkt asyl i Sverige og i ni andre Europeiske land.  

Politiets datasystemer viste at utlendingen var etterlys via Schengen Information System (SIS) av Danmark og Sveits på bakgrunn av blant annet ulovlig innvandring med flere forskjellige identiteter samt avlagte fingeravtrykk i andre europeiske land. Utlendingen ønsket ikke å samarbeide med norsk politi.  

Dommerfullmektig, Monica Magdalena ZAK, tok politiets begjæring til følge, hvorpå utlendingen ble besluttet internert fire uker frem i tid. 

Utlendingen anket nærværende kjennelse til lagmannsretten. 

Eksempel 2 
Oslo tingrett 15. desember 2022.  

Mann(36) fra Eritrea, som tidligere har søkt asyl i Norge. Denne søknaden ble avslått uten realitetsbehandling, da han tidligere hadde fått innvilget internasjonal beskyttelse i Sveits.  

Da utlendingen skulle returneres til Sveits, medio september 2020, var han forsvunnet for norske myndigheter.  

Derfor ble denne tilbakesendelsen aldri gjennomført. Utlendingen har siden den gangen oppholdt seg ulovlig på skjult adresse.  

Utlendingen meldte seg nå nylig til politiet, etter råd fra sin advokat. Advokaten hadde informert utlendingen at han nå på nytt (ifølge lovverket) kunne søke asyl nok en gang, i og med at han hadde vært forsvunnet fra norske myndigheter mer enn et og et halvt år.  

Dommerfullmektig, Runa Nordahl Hæreid, tok politiets anmodning om internering til følge, hvorpå interneringsfristen ble satt til fire uker.  

Utlendingen tok betenkningstid.  

Eksempel 3
Oslo tingrett 15. desember 2022.  

Mann (26) fra Pakistan. Søkte asyl hos Politiets utlendingenhet (PU) 13. desember 2022.  

Etter hvert, viste det seg at utlendingen hadde oppholdt seg i Norge siden juli 2022. Dette tilsier at han frem til asylsøknadstidspunktet har oppholdt seg nesten seks måneder ulovlig i Norge.  

Til tross for at utlendingen flere ganger ble informert om at det er straffbart å oppgi falske/uriktige opplysninger til politiet i forbindelse med asylsøknaden, unnlot han bevisst å formidle at han tidligere hadde søkt om beskyttelse både i Italia og Slovenia. Utlendingens løgn ble oppdaget etter et fingeravtrykkssøk i Eurodac 

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil nå anmode Slovenia om å ta utlendingen i retur, sett i relasjon til Dublin III – forordningen. 

I forbindelse med asylrapporten, samt fremstillingen i Oslo tingrett, har utlendingen svart at han ikke ønsker å returnere verken til Italia eller Slovenia.  

Dommerfullmektig, Runa Nordahl Hæreid, besluttet at utlendingen kan holdes internert på Politiets utlendingsinternat til 12. januar 2023.  

Utlendingen tok betenkningstid. 

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 eller bank 1506.80.92768

Tverrpolitisk skyld i at de fattige blir enda fattigere

mest lest