SSB spår to år med boligprisfall

Avatar photo
Publisert 9. september 2022 | 15:51

SSBs rognosene anslår at boligprisene vil øke med 5,7 prosent i 2022, og deretter faller 2,5 prosent både i 2023 og 2024.

Veksten i boligprisene har vært høy i flere år, men de siste månedene har veksten avtatt. SSBs boligprisindeks viser at boligprisene i andre kvartal i år var nesten 20 prosent høyere enn samme kvartal for to år siden.

– Vi anslår at boligprisene faller i 2023 og 2024. Årsaken er i hovedsak svakere realinntektsvekst som følge av økte priser, lavere sysselsetting og høyere renter, sier Geir Axelsen, administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå til Finansavisen.

Videre skriver Finansavisen at bred prisvekst, økte renter og svakere vekstutsikter internasjonalt vil gi lavkonjunktur i Norge de kommende årene. Styringsrenten skal likevel opp ytterligere ett prosentpoeng i år for å dempe den høye inflasjonen.

Leg oså: Debatt: Norge er friere enn USA

– Inflasjonen har steget mye gjennom sommeren, sterkt påvirket av de høye strømprisene. Sammen med økte renter har det svekket kjøpekraften og husholdningenes konsum, som demper aktiviteten i økonomien, sier Axelsen til Finansavisen.

Det er likevel anslått at Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenten med ytterligere ett prosent innen utgangen av 2022, til totalt 2,75 prosent. Først med 0,5 prosent i september, deretter 0,25 prosent ved de to neste rentemøtene. Prognosene anslår fire rentekutt fra slutten av 2023 og utover i 2024, slik at styringsrenten kommer ned igjen til 1,75 prosent.

Fem menn i 20-årene tiltalt for gruppevoldtekt

mest lest