Evolusjonspsykologi, kvinner og menn, ernæring, trening, vaksiner, innvandring og biologi

Eirik Garnås (34) er høyskolelektor og har en master i ernæringsfysiologi. Han er spesielt fokusert mot evolusjon og dens rolle i å forme mennesket og våre behov. Høyskolelektoren står også bak nettsiden Evolusjonsmedisin.no. Garnås har skrevet om det store antallet «biologiske sannheter massemediene sensurerer». Blant disse er forskjellene på kvinner og menn, at det finnes … Fortsett å lese Evolusjonspsykologi, kvinner og menn, ernæring, trening, vaksiner, innvandring og biologi