Removr skal fjerne CO₂ direkte fra lufta

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 28. februar 2023 | 12:35

Det norske selskapet Removr skal utvikle og teste en miljøvennlig teknologi som skal fjerne CO₂ direkte fra lufta.

Piloten blir den første av sitt slag på Technology Centre Mongstad. Enova går inn med 36,3 millioner kroner i støtte.

– Brorparten av alle scenarier som beskriver veien til 1,5-gradersmålet, krever karbonfjerning. Det betyr at vi må utvikle teknologi som i stadig større grad fanger CO2 direkte fra lufta. Denne teknologiutviklingen må starte tidligst mulig for å gjøre teknologien klar og effektiv nok for oppskalering, sier Astrid Lilliestråle, markedsdirektør i Enova i en pressemelding.

DAC, eller Direct Air Capture er å fange CO₂ direkte fra atmosfæren. Removr gjør det ved å blåse store mengder luft gjennom et mikroporøst mineral som kalles zeolitt. Når zeolitten er mettet med CO₂, varmes den opp og klimagassen frigjøres deretter slik at den kan hentes ut som en separat CO₂-strøm. Fordelen ved å bruke zeolitt er at fangsten ikke involverer utslipp av kjemikalier. Removr benytter og videreutvikler en zeolitt-teknologi med partner Greencap Solutions i Stavanger. Det spesielle med teknologien er at den både fanger CO2 fra lufta og fra lav-konsentrasjons utslipp.

For å redusere den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grad, må utslippene reduseres raskt. For å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grad må både redusere utslippene og fjerne CO₂ fra atmosfæren. DAC er ikke et alternativ til å kutte CO₂, men nødvendig dersom vi skal klare å bli et netto nullutslippssamfunn.

– Selv med maksimal innsats for å få utslippene ned, har vi allerede fylt atmosfæren med så store mengder klimagasser at drivhuseffekten vil fortsette å varme opp kloden selv om utslippene går til netto null. Det kan bli nødvendig også å sørge for å hente karbon ned fra lufta igjen. Vi trenger aktører som går foran og tester ut løsninger. Jeg berømmer Removr for deres initiativ som kan spille en viktig rolle i utviklingen av teknologi for karbonfjerning, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Pilot skal testes på Mongstad

Removr skal sammenstille og teste en pilot på Technology Centre Mongstad (TCM) som er planlagt i 2024. Selskapet gjennomgår nå den formelle kvalifikasjonsprosessen hos TCM, som en forberedelse til en avtaleinngåelse. Testenheten kan fange 300 tonn CO2 årlig. I neste trinn skal Removr installere en større fangstenhet på 2000 tonn CO2 per år på Island med permanent lagring av klimagassen. 2000 tonn CO2 tilsvarer det årlige utslippet fra 1000 bensindrevne personbiler. Dette blir et kommersielt anlegg der Removrs storskalakonsept for DAC skal kvalifiseres med mål om å sikre kapital til å bygge flere storskalaanlegg.

Vil fjerne en million tonn CO₂ årlig i 2030

– Støtten fra Enova er en anerkjennelse av Removr og teknologien og et viktig skritt videre i arbeidet med å fjerne CO₂ i stor skala fra luften. Norge har omfattende erfaring fra karbonfangst og har nå muligheten til å ta en ledende posisjon innenfor karbonfjerning fra luft. Dette arbeidet haster og vi må skalere karbonfjerning raskt for å bidra til å nå 1,5-gradersmålet. Etter testing på Mongstad bygger vi vår første kommersielle pilot med oppstart i 2025. Målsettingen vår er å fjerne en million tonn CO₂ årlig i 2030, sier Einar Tyssen, CEO i Removr.

– Vi synes det er svært gledelig at Enova har valgt å støtte Removr for å gjøre en slik testkampanje mulig på TCM. Demonstrasjon av teknologier og bidra til å modne de til et nivå hvor de kan lanseres i markedet er formålet til TCM, og her ligger forholdene til rette for DAC- testing med infrastruktur og kompetanse på karbonfangst som er unik i verdenssammenheng. Dette vil være vår første testkampanje med DAC og vi ser frem til å kunne samarbeide med nok en teknologileverandør som søker klimaløsninger med banebrytende teknologi, sier Muhammad Ismail Shah, administrerende direktør ved TCM.

– Vi tror at Removr vil kunne bli en sentral og foretrukket teknologipartner for strømmer med lave CO2-konsentrasjoner, både for fangst fra omgivelsesluft og prosessgass for eksempel fra aluminiumsverk. Enova støtter de som går foran og Removr sitt prosjekt er svært lovende i denne sammenhengen, avslutter Lilliestråle i Enova.

Oslo kommunes CO₂-fangst prosjekt går mot ny kostnadssmell: – Vi har krig i Europa

mest lest