Datatilsynet forbyr SSBs planlagte datainnsamling

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 2. mai 2023 | 10:04

Datatilsynet har vedtatt et forbud mot Statistisk sentralbyrås planlagte innsamling av data fra den norske befolkningens dagligvarekjøp (matkvitteringer).

Det melder tilsynet i en pressemelding tirsdag morgen.

– Vi mener det ikke foreligger tilstrekkelig rettslig grunnlag for en så inngripende behandling av personopplysninger, sier direktør Line Coll i Datatilsynet.

De har nå vedtatt det tilsynet varslet i november i fjor: SSB får ikke lov til å samle inn data fra den norske befolkningens dagligvarekjøp.

Gjennom bongdata og banktransaksjonsdata, ville SSB hatt opplysninger om hva en betydelig andel av befolkningen handler av dagligvarer. Dette ville igjen kunne kobles opp mot sosioøkonomiske data slik som husholdningstype, inntekt og utdanningsnivå, skriver DN.

Datatilsynet mener det går en grense for hvilke data offentlige myndigheter kan behandle om enkeltpersoner, selv der formålet er godt.

– Vi anerkjenner samfunnsnytten av forbruks- og kostholdsstatistikk, og vi har full tillit til at SSB ville behandlet dataene på en god måte internt. Selv om formålet med innsamlingen er anonym statistikk, vil imidlertid inngrepet i den enkeltes personvern ha skjedd allerede ved innsamlingen av personopplysningene, sier Coll.

– Innsamling av bongdata vil være en helt ny form for datainnsamling fra private aktører, gjennomført av offentlige myndigheter. Innbyggerne har ingen reell mulighet til å motsette seg en slik innsamling, annet enn å bruke kontanter som betalingsmiddel, sier Line Coll.

mest lest