Krevde erstatning for brudd på menneskerettighetene: – Dommen er knalltøff mot Norge

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 3. juni 2023 | 05:55

En kvinnen krevde erstatning etter hun ble fratatt barnet rett etter fødselen for ti år siden.

Nå har retten slått fast at kommunen brøt menneskerettighetene. De mener barnevernet gjorde ikke nok for å gjenforene mor og barn.

I Hålogaland lagmannsrett krevde moren erstatning fra kommunen for brudd på menneskerettighetene. Hun fikk medhold.

– Det er første gang en domstol har ment noe om barnevernets praksis etter en omsorgsovertakelse. Dommen er knalltøff mot Norge, sier advokat Harald Grape til VG.

Moren ble fratatt barnet rett etter fødselen for ti år siden. Barnet ble plassert i fosterhjem, og bor der fremdeles.

Grape sier til avisen at morens menneskerettigheter ble brutt ettersom kommunen ikke hadde gjort nok for å gjenforene henne med barnet. De hadde også hatt for lite samvær.

– De er blitt fremmede for hverandre. Barnet ser på mor som en som kommer på besøk tre ganger i året. Det er konsekvensen av kommunens menneskerettsbrudd, sier han

Advokaten tror saken vil utløse et skred av lignende søksmål.

– Det er første gang en domstol har ment noe om barnevernets praksis etter en omsorgsovertagelse. Dommen er knalltøff mot Norge, sier Grape til VG.

Kommunen vurderer å anke til Høyesterett. Kommunens advokat Bjørn Stefanussen, forteller til avisen at dommen vil ramme ganske store deler av norsk barnevernstjeneste.

I dag er barnet så gammelt at det ikke lenger kan tilbakeføres til moren. Barnet skal fortsette å bo i det samme fosterhjemmet det kom til som nyfødt.

Fem år etter at kvinnen fikk sitt første barn, fikk hun et nytt. Denne gangen vurderte barnevernet at hun var i stand til å ivareta barnet.

mest lest