– Bellonas klare anbefaling til Stortinget

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 3. november 2022 | 07:52

Miljøstiftelsen Bellona mener det foreligger store mangler ved Regjeringens forslag i Statsbudsjettet 2023 om økt grunnrenteskatt og innføring av høyprisbidrag for vann og vindkraft.

Bellona mener forslaget vil få store konsekvenser for en sentrale aktører i det grønne skiftet, og dermed for Norges muligheter til å oppnå sine klima- og miljømål. Vi finner det oppsiktsvekkende at Regjeringen, herunder Finansdepartementet, ikke har utredet disse konsekvensene i sitt arbeid med Statsbudsjettet. Bellona er sterkt kritisk til et svært mangelfullt utredningsarbeid og har redegjort for dette i vedlagte notatet.

Basert på en juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Selmer, samt egne undersøkelser om manglende utredninger, finner Bellona at deler av Regjeringens forslag må anses å være i strid med Grunnloven. Dette gjelder særlig forslaget om høyprisbidrag. Forslaget om økt grunnrenteskatt er vurdert til å være i grenseland for hva Grunnloven tillater, og kan også være grunnlovsstridig.

Bellona oversender nå stiftelsens egen vurdering og de vedlagte dokumentene fra Selmer til Finanskomiteen.

– Bellonas klare anbefaling til Stortinget er å ikke akseptere forslaget og be Regjeringen gå tilbake til tegnebrettet, gitt manglende utredninger og betydelig tvil om hvorvidt forslaget er i overenstemmelse med Grunnloven, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

De 38 svindlerne burde ikke få plass ved kongens bord

mest lest