Lars Thorsen svarer kritikerne i Klassekampen: – Følelsesbasert junta

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 5. juni 2023 | 13:33

Vi driver faktabasert informasjonsformidling i den hensikt å avskaffe islamproblemet på en human måte, skriver SIAN-leder Lars Thorsen. 

I Klassekampen i forrige uke hadde en rekke personer et innlegg og opprop mot at SIAN og Lars Thorsen skulle få holde markering på Tøyen torg, noe de fikk i 2022.

De mener folk i fjor følte seg truet og at barn «sov dårlig» på grunn av av SIANs «hatprat». De mener videre Tøyen torg er uegnet.

I lørdagens utgave av Klassekampen svarte Thorsen i et eget innlegg.

Han mener de med sitt innlegget vioser «forakt for det norske demokratiet». Thorsen tar videre avstand fra at det SIAN driver med er «hatprat».

«Ord skader ingen,» skriver Thorsen. «Folk som ikke tolererer vestlige frihetsverdier derimot – har ved flere anledninger skadet oss fysisk. Empiri tilsier at de eneste som har reell grunn til å føle seg utrygge på Tøyen, er Sian-aktivistene. Dette faktum er godt illustrert ved de massive politioppbud som er nødvendige for å hindre vold mot Sian.»

Han mener videre SIAN «driver faktabasert informasjonsformidling i den hensikt å avskaffe islamproblemet på en human måte. Vi deler kunnskap om teologiske fakta, historiske fakta og statistikk,» skriver han og hevder at det er «nettopp vår faktabaserte tilnærming som får islamiseringstilhengere til å henfalle til det lavmål kronikken målbærer. Jeg har aldri blitt utsatt for konkrete faktabaserte påstander som viser at vår informasjonsformidling inneholder feil.»

– Den følelsesbaserte juntaen som gjør krav på å diktere demokratiets kår i Tøyen-enklaven, undres over hva som skjer neste gang Sian ringer. Det kan jeg oppklare. Vi vil selvfølgelig komme til Tøyen, og det vil skje på samme vilkår som i resten av kongeriket, slår han fast.

– Dersom noen ikke tåler å eksponeres for norsk demokrati, pleier bydelspolitikere og NGO-er å tilby gratistur til Tusenfryd eller vaffel&falafel litt unna vår markering. De som har unorske tilbøyeligheter kan derfor med fordel oppholde seg et annet sted enn torget den korte tiden vi er der for å snakke med publikum. Vi vil tilby åpen mikrofon, for å fremme ekte fri meningsbrytning og sannhetssøken. Slik kan islamiseringstilhengere få en gylden mulighet til å fremsette saklig kritikk av vår menneskerettsaktivisme, avslutter han innlegget som Klassekampen faktisk har publisert.

mest lest