Vurderer å bryte EU-avtale om klima

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 6. juni 2023 | 11:41

Senterpartiets stortingsgruppe krever at regjeringen trekker Norge ut av klimasamarbeidet med EU på skog.

De neste dagene må statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bli enige om regjeringens svar, skriver Dagens Næringsliv.

Regjeringen skal innen midten av juni legge frem Norges posisjon på EUs store lovgivningspakke på klima, kalt Klar for 55.

«I 2019 inngikk Norge og EU en klimaavtale om å redusere utslippene i innen 2030 med 40 prosent, og avtalen går ut på at Norge tar del av EUs klimaregelverk fra 2021 til 2030».

Ifølge kilder til DN er et alternativ regjeringen har på bordet, rett og slett å melde Norge ut av klimasamarbeidet med EU om skogbruk. Skogregelverket er ikke en del av EØS-avtalen, men siden Norge og EU har inngått en klimaavtale med EU, er reglene også ment å gjelde for Norge.

10. mai gjorde Senterpartiet stortingsgruppe et vedtak om at regjeringen må ta Norge ut av hele klima-samarbeidet med EU om skog.

Det bekrefter stortingsrepresentant i Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen til DN.

– Ja, det vedtok vi. For EUs politikk er ikke klok. Skogbruk gir fornybart karbon som er helt nødvendig for å erstatte det svarte karbonet i det grønne skiftet. Hvis vi ikke forvalter det grønne karbonet i skogen fornuftig, står vi nakne igjen. Norge uten skogbruk er ikke Norge, sier Lundteigen til avisen.

Men Klima- og miljødepartementet og UD mener avtalen med EU bør holdes.

Lunteigen bekrefter også at det er gnisninger mellom Sp og Ap.

– Hvordan tror du Norge blir straffet hvis vi trekker oss fra en sentral del av klimaavtalen med EU? Spør DN.

– Da blir vi vel straffet da. Men det kan vi ikke legge vekt på, sier Lundteigen.

Ifølge DN så vil ikke klima- og miljøminister Espen Barth Eide svare på Lundteigens kommentarer.

Senterpartiet var det eneste partiet som stemte imot at Norge inngikk klimaavtalen med EU i 2019.

Ifølge Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) må Norge øke opptaket fra skog med over 33 millioner CO2-ekvivalenter innen 2025 for å nå kravene fra EU. For å få til det må Norge enten ty til kraftige tiltak som for eksempel å redusere hugst betydelig eller forby nedbygging av skog til vei og boligfelt.

mest lest