USA skal gi ammunisjon med utarmet uran til Ukraina

Avatar photo
Publisert 6. september 2023 | 22:27

USAs forsvarsdepartement opplyser at de skal gi ammunisjon med utarmet uran som Ukraina kan bruke med Abrams-stridsvognene som allerede er lovet.

Ammunisjonen det er snakk om har så voldelige egenskaper at det får Russland til å reagere.

Når man treffer målet omdannes mye av uranet til støv som tar fyr. Personell om bord i pansrede kjøretøy blir drept av splint- og forbrenningsskader.

Utarmet uran er også kjemisk giftig og kan skade nyrer og andre vitale organer. Radioaktiviteten er også kreftfremkallende og blir værende lenge i støv på slagmarken.

Slik ammunisjon er blitt brukt i en rekke kriger. USAs brukte utarmet uran i Irak både i 1991 og i 2003. Etter denne krigen pågikk ryddejobben i åresvis.

Bruken av utarmet uran er blitt knyttet til fremvekst av dødelig kreft. En rapport fra universitetet i Basra viste i 2007 at andelen barn som døde av kreft i 2005, var hele 60 prosent høyere enn i 1989 før den første Golfkrigen. Bruken er også blitt koblet til at flere barn blir født med misdannelser og kreft.

Det britiske forsvarsdepartementet avviste da at utarmet uran som brukes i panserskyts, er kreftfremkallende.

Harvard-universitetet har slått fast at utarmet uran er kreftfremkallende.

En rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) sier imidlertid at det ikke er påvist en sammenheng mellom ammunisjonen og kreft, og at det i stor grad er soldater og ikke sivilbefolkningen som eventuelt rammes.

mest lest