Her vil forskerne sette opp nye vindmøller

Avatar photo
Publisert 6. oktober 2022 | 21:22

Landbasert vindkraft kommer trolig til å spille en betydelig rolle også i Norge framover, varsler forskere.

Det skriver Forskning.no, som har snakket med SSB-forsker Kristine Grimsrud.

Hun sier at ett av funnene deres fra studier de har utført, er at det ikke koster så mye i kroner og øre per kilowattime med strøm, å unngå å bygge ut mer vindkraft i områder hvor naturmangfoldet har høy verdi.

Grimsrud og kollegene hennes i SSB har utført en samfunnsøkonomisk analyse av vindkraftutbygging. Analysen ble utført før strømprisene skøyt i været.

Hun sier at dersom høyere strømpriser blir den nye normalen framover, vil det koste mer å unngå områder med høyt naturmangfold.

Grimsrud sier at hvis miljøkostnader holdes utenfor regnestykkene, så vil det gunstigste være å bygge mer vindkraft i Sør-Norge.

Men om vi vil ta hensyn til både kostnader for de lokale innbyggerne og nasjonale miljøhensyn, bør en større del av produksjonen flyttes mot den nordlige delen av Norge.

Les også: «Putins kvinne» vil ha fred

Forskerne har samlet data som omfatter privatøkonomisk lønnsomhet, påvirkning på folk lokalt, naturmiljøet, karbonutslipp fra arealer som blir bygd ned og hensynet til biologisk mangfold. Hensynet til reindrift i nord var ikke lagt inn blant dataene, presiserer forskerne.

Samtidig ser forskerne at dersom flest mulig vindkraftverk skal plasseres langt unna synsfeltet for innbyggerne i hele landet, så vil det medføre større negative konsekvenser for biomangfold og økt tap av uberørt natur.

Grimsrud sier at studien også viser at mer utbygging i Midt-Norge og Sør-Norge kan være fornuftig. Videre utbygging vest (NO5) og øst (NO1) i landet ble ikke vurdert ettersom konsesjonssøknadene i analysen ikke var lokalisert i disse regionene.

Politiet omtaler ikke lenger overfallsvoldtekter: – Det skapte en voldsom frykt

mest lest