Motvind Norge tar et oppgjør med LO og NHOs «vindkraftpress»

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 7. januar 2024 | 14:09

Styreleder i Motvind Norge, John Fiskvik, er kritisk til at NHO og LO forsøker å skape «unødig frykt» for kraftmangel.

NHO og LO har de siste dagene vært ute og sagt at det haster med å bygge ut mye vindkraft på land, Også Åslaug Hagas i Fornybar Norge presser på med påstander om at Norge om ikke lenge vil få et kraftunderskudd.

– Påstander om strømmangel mangler faktisk grunnlag. Ifølge NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse vil Norge ha tilstrekkelig kraft fram til 2030, og et betydelig overskudd etter det. Vi ser at problemet ikke er mangel på energi, men heller risikoen for ustabil kraft fra nettopp vind og sol, kombinert med lite fleksibelt forbruk, sier John Fiskvik i en pressemelding.

Foreningen Motvind Norge mener Fornybar Norge er på «profittjakt i norsk natur.»

– Energieffektivisering er, som Det internasjonale energibyrået påpeker, et billigere og mindre konfliktfylt alternativ enn vindkraft. Det kan spare oss for store mengder energi og skape tusenvis av arbeidsplasser. Det virker som NHO heller foretrekker løsninger som gagner kun visse industrier, fremfor helhetlige løsninger som gagner hele samfunnet, sier Fiskvik. 

– Hva er Motvind Norges syn på strømkablene til utlandet?

– Vi anerkjenner at disse kablene kan være viktige. Problemet ligger i de siste kablene til Tyskland og England. De har mer enn doblet vår utvekslingskapasitet og ført til dramatisk høyere strømpriser i Norge. Vi mener det er rom for å reforhandle disse avtalene for å bedre kontrollere kraftflyten og sikre mer stabile priser, sier Fiskvik.

mest lest