Bunnpunkt for nordmenns økonomiske hverdag: – Historisk lave nivåer

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 7. februar 2024 | 07:30

Et nytt økonomisk helse-barometer viser at nordmenns økonomiske hverdag er utfordrende, og at vi fortsatt må stålsette oss for tøffere tider. Kredinor-barometeret, som ble lansert i dag, viser historisk lave nivåer.

Analytikere fra inkassoselskapet Kredinor har kombinert egne inkassodata med viktige makroøkonomiske variabler, og satt disse sammen til et barometer som trykktester nordmenns økonomi.

– Vi har sett oss 10 år tilbake når vi har satt sammen dataene, og de viser at vi må mer enn 10 år tilbake for å finne en svakere økonomisk tilstand. Men kanskje viktigst er at vi ser fremover to år og gir en prognose for den økonomiske utviklingen. Prognosen vår viser at husholdningenes økonomi først vil være tilbake i en slags normaltilstand i andre halvår 2025, sier Kredinors analysesjef Christoffer Steen-Hansen i en pressemelding.

Men analysesjefen har også med seg gode nyheter fra barometeret.

– Vi tror det nå skal bli litt verre før det blir bedre. Vi ser en forbedring i husholdningenes økonomi fra oktober-november i år, men det avhenger blant annet av hvor tidlig Norges Bank setter ned renten, sier Steen-Hansen.

Når det gjelder antall inkassosaker og folk med betalingsproblemer, vil disse kunne øke enda en stund. Det er normalt et etterslep innen inkassosaker som gjør at det kan gå et kvartal eller to til før vi når bunnen rent inkassomessig.

– Vi har laget prognosen basert på egne tall for løsningsgrad i inkassosakene vi får inn hos oss og størrelsen på nye krav. Dette kombinerer vi med makroøkonomiske variabler som arbeidsledighet, inflasjon, gjeldsbelastning og renteutvikling, med særlig vekt på de to siste, sier analysesjef Christoffer Steen-Hansen.

Intervallet 40 til 60 i grafen tilsier en normaltilstand, med 50 som midtpunkt. Verdien ligger nå under 30 og den skal videre ned til under 25 på våren og gjennom sommeren. Etter det tror Kredinor det snur gradvis oppover mot årsskiftet.

mest lest