Brakk langfingeren til 12-åring – følte seg provosert  

Avatar photo
Jørgen Granberg
Journalist
Publisert 7. mai 2023 | 18:55

Retten konkluderte at kroppsskaden fremstår som en ren privat avstraffelse. 
 
Barnestreker 
Fornærmede (12) og hans to venner (hhv. 11 og 12 år) hadde lastet ned appen «Spin-the-Weel». Dette er et nettspill hvor brukerne blir ilagt oppgaveløsninger relatert til de utfordringene som legges inn. Etter at barna virtuelt spant «hjulet» på appen, falt pilen på at en av oppgavene var “å vise fingeren» til fremmede.  

De tre kameratene fra Bamble kommune i Telemark besluttet å gjennomføre appens anmodning om å vise «fingeren» til andre personer de passerte på deres vei. 

På et populært utfartssted i Kongshavn syklet guttene forbi en gruppe på om lag 15 – 17 personer, som de alle tre viste fingeren til.  

Ovennevnte handling provoserte en familiefar (39) med opprinnelse fra Midtøsten så voldsomt, at han umiddelbart tok opp forfølgelsen med bil. Han (heretter benevnt som domfelte) tok også med seg sin sønn, som går på den samme skolen som fornærmede og hans to venner.  

Kort tid etter innhentet domfelte guttene, hvorpå to syklet videre, mens fornærmede ble stående igjen.  

Fornærmede opplyste i et tilrettelagt politiavhør at domfelte tok opp med ham at det å vise «fingeren» var galt. Fornærmede ba deretter domfelte om unnskyldning, samt at han og vennene ikke skulle gjøre det igjen.  

I det tilrettelagte politiavhøret, forklarte fornærmede flere ganger at han satt på sykkelen med beina i bakken. Hans hender var på sykkelstyret, hvorpå domfelte grep fatt i hans langfinger og brakk den så kraftig bakover, slik at fingeren brakk.  

Hos politiet, viste fornærmede politimannen som avhørte ham med en penn hvordan domfelte tok tak i fingeren og bøyde den bakover. Fingeren, ifølge fornærmede, ble så kraftig tilbakebøyd, at den nesten traff håndbaken.   

Domfeltes sønn var også til stede, og han, ifølge det som kommer frem i dommen, «heiet» på sin far mens voldshandlingen pågikk. 

Fornærmede fikk sterke smerter, men klarte med en gang å ringe politiet for å varsle om det som hadde skjedd.  

Uskyldig 
Da hovedforhandlingen startet i Telemark tingrett i slutten av april 2023, innrømmet domfelte ingen straffeskyld.  

Domfelte forklarte retten at han hadde spurt fornærmede om hvilken finger han viste. Han skal deretter ha grepet fatt i fornærmedes langfinger, hvoretter domfelte presiserte at «denne skal du ikke vise fremmede folk».  

Ifølge domfelte, trakk fornærmede fingeren til seg, i det fornærmede med full tyngde rev til seg armen og la seg fremover. Domfelte mistet taket på fornærmedes finger, og den traff fornærmedes sykkelstyre – med den følge at fornærmede fikk den skaden som senere ble brakt på det rene. 

Rettsmedisinsk uttalelse 
I et forsøk på å bevise sin uskyld, har domfelte via sin forsvarer, advokat Arve Andre`Larsen, anmodet Oslo universitetssykehus om en rettsmedisinsk uttalelse.  

iNyheter tilkjennegir deler av nærværende legeuttalelse fra, Wenche Hegard: 

«Det vurderes som tvilsomt at fornærmede selv har kunnet trekke til seg armen/fingeren med tilstrekkelig kraft til at bruddskaden kunne oppstått ved støt/treff mot sykkelstyret, slik siktede (her domfelte) har forklart. Ved moderat til betydelig kraft antas imidlertid en voksen mann å kunne forårsake en bruddskade som den påviste. At fingeren er feilstilt bakover, til siden og rotert, passer bedre med at bruddet har oppstått ved grep rundt fingeren enn ved direkte treff mot sykkelstyret». 

Tingretten 
Telemark tingrett, med tingrettsdommer, Leif Olav Haugen, og hans to meddommere, var ikke i tvil i sin rettsavgjørelse, og dømte vedkommende med bakgrunn i straffeloven § 273. 

Retten fastslo at tiltales forklaring fremsto som usannsynlig, og mente at denne helt og holdent kunne utelukkes. I tillegg, stadfestet retten at domfelte handlet med viten og vilje, samt at skaden han påførte fornærmede måtte regnes som sikker og/eller mest sannsynlig.  

Tiltalte ble dømt til 120 dagers ubetinget fengsel, samt en oppreisningserstatning på kr. 25 000,- til gutten.  

I skjerpende omfang presiserte retten at lovbruddet var begått i tilstedeværelse av barn under 15 år, samt at voldshandlingen er uført mot et barn på tolv år.  

På bakgrunn av tiltaltes svake økonomi, og at han skal sone og være uten inntekt i en tid, ble ikke saksomkostninger idømt.  

Dommen var enstemmig. 

Advokaten 
iNyheter kontaktet domfeltes advokat, Arve Andre` Larsen for en kommentar. 

Vil denne dommen bli anket videre? 

– Dommen blir anket da min klient er klar på at han er uskyldig. Utover det har jeg ingen kommentarer. 

Straffeloven § 273 
Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen. 

Fornærmede 
Etter seks uker med gips, samt at fornærmede har vært til flere undersøkelser, ser det ut som om skaden har grodd bra, ifølge hans mors uttalelser i retten.  

Midtøsten 
iNyheter kan meddele at domfelte ubekreftet er fra Irak. Han er tidligere bøtelagt for overtredelse av vegtrafikkloven og tolloven, uten at dette fikk konsekvenser for denne saken.  

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

mest lest