Småpartiene brutt ned: Oppslutningen for april

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 7. mai 2023 | 14:21

iNyheter, som eneste medieaktør i landet, gjør grunnarbeidet for å kunne formidle småpartienes velgeroppslutning som et fast månedlig innslag. Dette er forrige måneds resultat.

Til tross for at enkelte mediehus har begynt å opplyse om småpartienes oppslutning så gjelder dette bare en minoritet. Og til tross for at dette er et godt tiltak så vil feilmarginen på selv nasjonalt representative undersøkelser være betydelig, spesielt på de små, til tross for en respondentbase på 1000 intervjuobjekt.

iNyheter fortsetter dermed vårt arbeid med å samle inn bakgrunnstall fra samtlige nasjonale målinger, for deretter å regne ut et månedlig gjennomsnitt som vi så presenterer til våre lesere.

Våre tall vil være langt mer nøyaktig enn hva enkeltmålinger vil være. Faktisk er iNyheter sine data det man med trygghet kan kalle Norges sikreste kartlegging av partiene utenfor Stortinget sin respektive oppslutning.

Vi vil dermed også kunne se tydelige trender over tid.

iNyheter ønsker å takke analysebyråene for å tilsende oss bakgrunnsdata. Aprils tall er gjort opp av gjennomsnittet av 8 individuelle landsrepresentative målinger fra byråene Norstat, Opinion, Kantar, Norfakta, Respons Analyse og InFact.

iNyheter vil minne om at selv med det som er Norges sikreste anslag for småpartienes individuelle oppslutning, vil det likevel være feilmarginer. Feilmarginen er størst blant de minste partiene.

Dette er småpartienes oppslutning for april:

Industri- og Næringspartiet (INP): 2,23 % (+0,17)
Norgesdemokratene: 1,04 % (+0,04)
Pensjonistpartiet: 0,63 % (+0,12)
Konservativt (tidl. PDK): 0,35 % (+0,04)
Liberalistene: 0,23 % (-0,08)
Sentrum: 0,19 (+0,03)
Folkets Parti FNB (tidl. Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger): 0,18 % (+0,15)
Helsepartiet: 0,11 (+0,02)
Piratpartiet: 0,13 (+0,08)
Alliansen: 0,14 % (+0,14)
Kystpartiet: 0,03 % (+0,03)
Pasientfokus: 0,05 % (-0,08)

Bakgrunnstallene er tatt opp fra undersøkelser publisert 30.03.-31.04. Parentes viser endring fra forrige måned.

Andre fikk en samlet oppslutning på 5,53 % (+0,73), noe som inkluderer partier eller svar vi eller analysebyråene ikke har oppført som alternativ (slik som «blått» eller «høyresiden»).

Bakgrunnstallene per enkelte meningsmåling.

Den 1. februar ble Helsepartiet og INP slått sammen. Vi vil likevel ikke samle disse to partienes oppslutning under én spalte ettersom det med sannsynlighet vil være velgere som ikke har fått med seg nyheten om sammenslåingen og dermed fortsatt vil svare Helsepartiet når gallupen ringer, i tillegg til at det ikke nødvendigvis er gitt at samtlige Helsepartiet-velgere nå ønsker å stemme INP.

Likevel skal det sies at INP troner klart øverst på listen over småpartiene.

Partiet ligger nå på en oppslutning på bare ca. 0,5 % mindre enn hva MDG gjorde da de kom inn på Stortinget i 2013, og nesten det samme som hva Rødt fikk da de kom inn i 2017. Det skal sies at de kom inn på direktemandat i Oslo begge to, men målinger har vist INP inne på direktemandat på vestlandet.

Les også: INP klart størst av «Andre»: Dette er småpartienes februaroppslutning (+)

Det er viktig å huske at sperregrensen ikke fungerer slik mange tror; at den sperrer partier fra representasjon i folkesamling. Ved å få en valgoppslutningen over sperregrensen vil man kjempe om den store fordelen som er de 19 utjevningsmandatene.

For øvrige av de store småpartiene ser vi fra forrige valg stagnasjon for Norgesdemokratene, Pensjonistpartiet og Konservativt, og en liten økning for Liberalistene.

Norgesdemokratene har i snitt de siste månedene ligget på rundt prosenten, noe som også var deres valgresultat i 2021. Også Konservativt og Pensjonistpartiet ligger så og si likt som ved forrige stortingsvalg. Liberalistene har en tydelig prosentvis progresjon fra forrige valg, spesielt i vintermånedene, men dette er på et grunnlag som er er betydelig lavere enn andre store småparti.

Sentrum og Folkets parti vipper på sin side opp og ned på usikre og varierende, lave tall og måles svært ofte til null respondenter. Feilmarginen blir svært høy.

Artikkelforfatter er medlem av Liberalistene.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

mest lest