Betydelig forverring av nordmenns økonomi

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 8. januar 2024 | 09:36

Nordmenns bekymringer for privatøkonomien har økt betydelig gjennom høsten og vinteren.

I en fersk Norstat-undersøkelse gjennomført for Kredinor svarer 1 av 5 at privatøkonomien går ut over arbeidshverdagen. Hele 28 prosent svarer at de ikke klarer en uforutsett regning på 10.000 kroner.

Kredinor, observerer at stadig flere nordmenn sliter med å få endene til å møtes.

– Vi registrerer en betydelig forverring i nordmenns privatøkonomi. Vår undersøkelse viser en gradvis forverring gjennom høsten. Dette samsvarer med tilbakemeldinger fra våre inkassokunder, som i økende grad har problemer med å betale regningene, sier Jon Berge, kommunikasjonssjef i Kredinor i en pressemelding.

Undersøkelsen fra Norstat ble gjennomført første gang august i år, og på nytt nå like før jul. Her kommer det frem at 19 prosent mener at privatøkonomiske bekymringer påvirker arbeidshverdagen. Dette er opp fra 17 prosent i tilsvarende undersøkelse i august. Av disse skiller unge i etableringsfasen seg ut. I aldergruppen 30-36 år svarer 26 prosent at privatøkonomien går ut over jobben.

– Det er urovekkende at så mange går på jobb med klump i magen når de tenker på egen økonomiske situasjon, og denne klumpen har bare vokst i løpet av høsten. Spesielt trist er det at så mange unge har slike bekymringer, sier Berge.

Kredinor oppfordrer kunder med betalingsproblemer til å ta kontakt med dem så raskt som mulig.

– Som inkassoselskap ønsker vi å gjøre det enklere for kundene og ikke legge ytterligere byrder på dem. Hvis du opplever utfordringer med å betale regningene, anbefaler vi at du tar kontakt med oss for å se på ulike løsninger og etablere en gjennomførbar betalingsordning, sier Berge.

Funn fra Norstats undersøkelse gjennomført for Kredinor:

Er din økonomi slik at du ville klare en uforutsett regning på 10 000 kr?

28% svarer nei. I august svarte 24 prosent nei på dette spørsmålet.

Respondentene fra Nord-Norge skiller seg ut, her svarer hele 36 prosent at de ikke vil klart en slik regning.

Har det i løpet av de siste 6 månedene hendt at du har vansker med å klare de løpende utgiftene?

20% svarer av og til og 7% svarer ofte, dvs. at over 1/4 svarer ja. I august svarte ca 1/5 ja på dette spørsmålet.

Har du bedt venner eller familie om økonomisk hjelp i løpet av de siste 6 månedene?

16 % svarer ja. I august svarte 13% ja på dette spørsmålet.

20% i husholdninger med flere enn 5 personer svarer ja.

Påvirker dine privatøkonomiske bekymringer din arbeidshverdag?

19% svarer ja. I august svarte 17% ja på dette spørsmålet

Unge i etableringsfasen skiller seg ut. 26% i aldersgruppen 30-39 år svarer ja.

mest lest