SSB: Bråstopp i boligbyggingen gir rentekutt neste år

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 8. desember 2023 | 10:48

Statistisk sentralbyrå (SSB) forventer at den betydelige nedgangen i investeringer i boliger vil resultere i redusert vekst i den norske økonomien, og dermed antyder de også mulige rentekutt i 2024.

– Vi venter at boliginvesteringene faller mer enn 30 prosent samlet i år og neste år. Dette bidrar til en videre nedkjøling av norsk økonomi i tiden som kommer, sier Thomas von Brasch, forskningsleder i SSB.

SSB påpeker at boliginvesteringene «har falt nesten 20 prosent gjennom årets tre første kvartaler. Et så stort og raskt fall er ikke tidligere registrert i nasjonalregnskapet, som går tilbake til 1978. Boliginvesteringene utgjør om lag 20 prosent av alle investeringene på fastlandet.»

– Generell usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen, lavere omsetning av bruktboliger, høyere renter og økte byggekostnader er alle drivere for nedgangen i boligbyggingen, sier Brasch.

SSB tror at veksten i BNP for fastlandet i år og neste år blir litt under anslått trendvekst på rundt 1,6 prosent.

Rentekuttene begynner i 2024

På mindre enn to år har styringsrenten blitt økt fra 0 til 4,25 prosent. Norges Bank justerer renten primært for å stabilisere inflasjonen rundt 2 prosent og sikre finansiell stabilitet. Sentralbanken tar også hensyn til hvordan en høyere rente påvirker aktiviteten i den norske økonomien.

– Bråstopp i boligbyggingen og svake vekstutsikter, kombinert med fallende renter og inflasjon hos våre handelspartnere, gjør at rentetoppen mest sannsynlig er nådd. Vi venter at styringsrenta blir liggende på dagens nivå til midten av 2024, før den gradvis reduseres, sier Thomas von Brasch.

I 2025 vil pengemarkedsrenten ifølge SSB ha kommet ned til 3,5 prosent, fra dagens nivå på 4,7 prosent.

Svak krone holder inflasjonen høy

– Norge er en liten og åpen økonomi, og valutakursen spiller en viktig rolle. Svekkelsen av krona så langt i år bidrar til at det vil ta litt lenger tid enn hos mange av våre handelspartnere før inflasjonen kommer ned til mer normale nivåer her hjemme, sier Thomas von Brasch.

mest lest