Kvinnelig offiser fra USA seilte KNM «Helge Ingstad» da det smalt: Den norske vaktsjefen er eneste tiltalt

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 9. januar 2023 | 21:35

Det var 8. november 2018 at at den fatale ulykken skjedde. Fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS» i Hjeltefjorden utenfor Bergen.

Kritikken startet nesten umiddelbart. En lydlogg ble gjort kjent og flere uttalte seg om grove, nesten uforståelige menneskelige feil. Sjøforsvarets folk fremsto som amatører, mente enkelte.

– Hvis dette er hvordan sjøforsvaret trener opp sine navigasjonsoffiserer er det rystende. De viser overhodet ingen disiplin eller forståelse for sjøveisreglene, eller hvordan man kommuniserer eller navigerer til sjøs, sa mangeårig kaptein og navigatør Geir S. Eilertsen til VG.

– I lydloggen hører man på stemmebruken at det ikke virker som mannskapet på fregatten er klar over situasjonen de er oppe i. De er ikke klar over at de seiler mot en fare. Det synes jeg er rimelig rart. De virker helt handlingslammet, sa han videre.

– En mann tiltalt

16. januar starter rettssaken mot vaktsjefen. Det var han som etter påtalemyndighetenes oppfatning hadde ansvaret på broen på fregatten. Han er den eneste personen som er tiltalt.

Det er satt av åtte uker til rettssaken og innkalt mer enn 30 vitner,inkludert hele besetningen på broen natten da ulykken skjedde. En av dem som skal vitne er ifølge BT «en amerikansk, kvinnelig offiser som var under opplæring til å bli vaktsjef». «Det var den amerikanske offiseren som seilte fartøyet da ulykken skjedde, men det var ikke hun som hadde ansvaret, ifølge Havarikommisjonens rapport.» Det skriver Bergens Tidende.

Den amerikanske offiseren var med i et utvekslingsprogram mellom den amerikanske og norske marinen.

– Vi vet at amerikanske justismyndigheter har mottatt og bekreftet vår anmodning. Vi har meldt inn når vi ønsker hennes forklaring i retten, sier statsadvokat Magne Sylta.

Flere av de som etter planen skal vitne har tidligere hatt status som siktet i saken, skriver BT. Da påtaleansvarlig politiadvokat i Vest politidistrikt sendte saken til statsadvokaten, var både kapteinen på «Sola TS» og en trafikkleder ved Fedje sjøtrafikksentral siktet.

Det var også Kystverket og Forsvarsdepartementet.

Men da statsadvokaten sendte saken videre til Riksadvokaten, innstilte statsadvokaten på å gå bort fra siktelsen mot kapteinen på «Sola TS», men tiltale de øvrige fire aktørene.

Riksadvokaten bestemte deretter å henlegge sakene mot kapteinen, trafikklederen og Kystverket.

Det ble tatt ut tiltale mot vaktsjefen på fregatten, samt mot Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet fikk en foretaksstraff på 10 millioner kroner.

Neste uke starter altså rettssaken mot den eneste gjenværende tiltalte. KNM Helge Ingstad totalthavarerte og det ble anslått dyrere å sette den i stand enn å anskaffe en ny. Kostnaden ville beløpet seg til omlag 12 milliarder kroner.

Blant annet etter innlegg fra undertegnede på Resett i 2018 etter forliset av fregatten, oppsto en diskusjon om kvinner i Forsvaret. 

Les også: Kvinner, politisk korrekthet og KNM Helge Ingstad

mest lest