Tucker lot Putin snakke ut – som i en podkastsamtale

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 9. februar 2024 | 13:55

Dette er en kommentar.

Tucker Carlsons over to timer lange samtale med Russlands president Vladimir Putin var god journalistikk. Her var det ingen avbrytelser, fiendtlige angrep og forsøk fra intervjueren på å tilfredsstille sin «egen gjeng» ved å erklære seg som en partisk representant for et vestlig, ideologisk paradigme.

Vladimir Putin snakket som om han var med en i podkast à la Joe Rogan. Det attraktive med denne typen ny, uredigert journalistikk er at publikum får mulighet til å følge og studere intrevjuobjektets evner til å resonnere og graden av autentisk tenkning.

Når man sitter og prater på denne måten, holder det ikke med innøvde talepunkter gitt deg av en horde medierådgivere.

Putin takler dette formatet godt.

Man kan mene hva man vil om Putins lange historiske gjennomgang og utlegning av den russiske stat og nasjons utbredelse og avgrensning, samt om det han sa om Ukraina som en konstruert entitet og nasjon av nyere dato der de egentlig, slik Putiun ser det, fortsatt er russere.

Men at måten han ser det på er utbredt i Russland, og heller ikke fullstendig løsrevet fra den faktiske historien, er noe man bør innse også i Vesten, fordi denne innsikten om Putins og likesinnedes tenkemåte gjør det lettere å forstå og forutsi hva Russland kommer til å gjøre og har gjort.

Alle som kan her i Norge og i Vesten burde sette seg ned og høre den fulle samtalen. Putin hører etter på og svarer på grunnlag av alle spørsmålene Carlson stiller. Her er det ikke fullt av det vi er vant med fra vestlige politikere, der de i realiteten ofte svarer på noe ganske annet enn de blir spurt om. Vestlige politikere snakker etter en agenda.

Slik Putin ser det, og det er liten grunn til å tro at han ikke er oppriktig, så anser han Russland som tvunget til å bruke militærmakt i Ukraina av defensive grunner. Han mente Nato var i ferd med å ekspandere inn, at Kyiv ikke respekterte Minsk-avtalen men snarere fortsatte den militære offensiven i Donbass, samt at russiske minoriteters rettigheter i Ukraina ble undergravd av Kyivs politikk. En politikk han mener blir påvirket av nynazistiske krefter inspirert av nazi-kollaboratører fra 2. verdenskrig.

Det siste er vel av det mindre overbevisende i det han sa. Jeg er litt usikker på i hvilken grad han faktisk mener dette selv.

Putins måte å svare på om spørsmål som dreide som om politikken i Vesten var nyansert og med uttrykt reservasjon på at han ikke forsto, ikke kunne svare, osv. Putin latet ikke som om han hadde svar der han ikke hadde. Dette skiller seg også fra våre egne vestlige politikere som uttaler seg skråsikkert om Putins og den russiske elitens målsettinger, ideologi og tenkning.

Putin svarte også oppriktig på Carlsons spørsmål om han trodde overnaturlige krefter (det vil si det onde og det gode, bibelske spådommer) spilte seg ut i verden i dag. Carlson har tidligere uttrykt at han selv tror på slikt. Putin sa da at han mente verden var fullt forståelig ut fra menneskenes egenskaper og forutsetninger slik de hadde vært til evig tid.

Putin mente heller ikke at enkeltledere gjorde mye forskjell. Med sitt spørsmål indikerte Carlson åpenbart å få Putin til å si noe om utsiktene til at Trump igjen kom på banen. Putin sa da at han ikke trodde på noen endring forårsaket av nye enkeltleder på toppen med mindre en større elite i et land endret sin filosofi og tenkemåte.

Putin er slik sett et tydelig eksempel på en politiker av den realistiske skolen.

Det er mange i Vesten som vil nekte seg å se dette intervjuet og som vil begrunne det med at Carlson ga en plattform til en ond diktator som manipulerer et budskap og prøver å svekke Vesten. Men folk som nekter seg å se dette intervjuet, nekter seg samtidig innsikt i en tankemåte som, om vi vil det eller ikke, er en del av de geopolitiske realitetene som gjelder.

Det er ikke overraskende, men snarere symptomatisk og trist at reaksjonen til våre egen pappfigur på toppen, Jonas Gahr Støre er følgende til intervjuet. Støre kaller Carlson for et «mikrofonstativ».

«Jeg har ikke sett det, men det jeg hører fra rapportene, er at det var litt sånn «greatest hits» av Putins teorier,» sier Støre til NRK og fortsetter: «Jeg kan ikke høre at det kommer noe nytt her,». Han «viser til Putins beretning om Lenins såkalte feilsteg da han innlemmet Ukraina i Sovjetunionen,» skriver NRK.

Man skulle samtidig ønske seg at vi fikk politiske ledere i Vesten som var trygge nok på seg selv til å stille til intervju uten å forhåndsgodkjenne spørsmål og som tillot seg å tenke og resonnere underveis i et to timer langt intervju om et bredt spekter av temaer.

Putin er en brutal mann som undertrykker opposisjon hjemme og ute, men han er også en mann med et betydelig intellekt. Det er noe annet enn vi kan si om hans nåværende motpart i USA.

mest lest