1 av 3 drap siden år 2000 er begått av personer født i utlandet

Avatar photo
Publisert 9. april 2024 | 19:13

Siden årtusenskiftet er 837 mennesker drept i Norge. Én av tre gjerningsmenn er født i utlandet. Det kommer frem i en oversikt laget av VG.

I en spesialartikkel kalt «Drap i Norge» legger avisen frem en rekke statistikker om de hundrevis av drapene som er begått de siste drøye 23 årene.

Oversikten viser at innvandrere klart og tydelig er overrepresentert i drapsstatistikken når man justerer for befolkningsandel. Av gjerningspersoner som har begått drap, er 35 prosent født i utlandet. 65 prosent født i Norge. Oversikten viser derimot ikke hvor mange av de norskfødte som har innvandrerbakgrunn.

Av utenlandske drapsmenn, er flest født i Iran (21), Somalia (20), Afghanistan (15), Sverige (14), Irak (12), Sri Lanka (11), Kosovo (10) og Eritrea (10).

De fleste drapene begås med stikkvåpen (346), skytevåpen (202), kveling (93) og stump vold (81).

Oversikten viser at kvinner har omtrent like stor sjanse for å bli drept som menn, men kvinnelige gjerningspersoner er i klart mindretall.

Hele 90 prosent av drapene er begått av menn. Blant drapsofrene er 52 prosent menn. Når kvinner dreper, som er sjelden, så er 75 prosent av ofrene menn.

Siste 12 måneder har 55 personer blitt drept. Det er en økning på 112 prosent fra året før. Normalt er det i underkant av 30 drap i Norge i løpet av ett år.

mest lest