iNyheter har søkt om pressestøtte – dette er grunnen

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 10. april 2024 | 16:07

Dette er en kommentar.

Vi er prinsippielt imot ordningen med såkalt «produksjonsstøtte» til mediebedrifter. Men så lenge staten pøser ut over 400 millioner kroner hvert år i direkte pressestøtte, virker det svært konkurransevridende på de som stiller seg utenfor.

I alt 156 aviser fikk produksjonstilskudd i 2023. Nykommere på ordningen det året var Document og Filter Nyheter. Begge får nesten 3 millioner hver. Men de blekner mot Klassekampens 40 millioner.

Forskriftene som regulerer pressestøtten er blitt mer detaljerte fra og med 2023. Det gjør ordningen og vurderingene mer transparente. Det er vanskelige for Medietilsynet å skjønnsmessig utestenge.

iNyheter fyller etter vår mening kriteriene. Søknaden skal nå vurderes av Medietilsynet og vi kan vente svar i oktober/november.

Hvis vi ikke søker, går vi glipp av en pengestøtte som vi ellers må hente inn ekstra fra dere lesere for å lever et tilsvarende produkt. I tillegg er det slik at statens pressestøtte er en «pott» som fordeles. Den pressestøtten som iNyheter eventuelt frivillig frasier seg, vil fordeles på de andre avisene som får.

I en slik situasjon kan vi ikke forsvare å stille oss utenfor. Vi har også integritet nok til å ikke la oss påvirke redaksjonelt om vi får støtte.

Vi opererer på et meget stramt budsjett og trenger flere abonnenter enn vi har. Vi er en miniputt sammenliknet med så å si alle andre aktører. Med mer ressurser kan vi lage bedre kvalitet og mer kvantitet.

iNyheter faller i kategorien «Nasjonale nisjemedier (nummer to-medier)» Beregningene gjør at man da får et fast grunntilskudd + en andel av brukerinntekter.

Brukerinntektene er her en beregning av det vi får inn fra dere lesere på abonnementsordning. Så jo flere abonnenter, desto mer i pressestøtte.

Vi har både årsabonnement, månedsabonnement (159 kr) og et månedsbasert rimelig abonnement for unge og og pensjonister (79 kr)

Vi håper dere tegner abonnement. Vi har nådd et antall på ca. 1200 abonnenter nå. Vi håper at det tallet kan stige betydelig utover året.

Måten vi har gjort det på hittil er å legge en del av artiklene bak betalingsmur etter noen timer der de ligger åpent. Men fortsatt er mesteparten av artiklene gratis. Vi håper vi slipper å «presse» dere over på abonnementsordningen med å legge enda flere artikler bak betalingsmur slik f. eks Document gjør. Vi vet det er mange som sliter økonomisk. Men da er vi avhengig av at de som kan, tegner seg litt «frivillig».

Det er ikke gratis å lage en nettavis. I 2023 publiserte vi 6068 artikler.

I august blir iNyheter to år. Vi håper og tror mange setter pris på oss.

Vi har planer for fremtiden. Flere abonnenter og pressestøtte vil kunne gjøre oss til en enda mer slagkraftig aktør.

Og til de som lurer på illustrasjonsbilde til denne artikkelen: Når det gjelder dekningen av USA, Trump, utenriks- og sikkerhetspolitikk, krigen i Ukraina, kvinner i Forsvaret, norsk politi, innvandring, klima, sløsing, sosial kontroll, småpartiene, demografi, konservatisme osv. er det intet annet sted man får et slikt perspektiv som iNyheter tilbyr.

Takk for hjelpen!

iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement.

mest lest