Fordommene florerer helt fritt på venstresiden – og norske menn er alltid syndebukken

Avatar photo
Sverre Avnskog
Pensjonert lærer
Publisert 10. mai 2023 | 20:41

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

SV dømmer helt uten videre norske menn for vold mot sin utenlandske kone.

Vi vet det godt fra før. Venstresiden ser med avsky på norske menn som har kone fra utlandet, og anser alle sammen som potensielle misbrukere og voldelige menn.

I en ny sak, får vi bekreftet dette nok en gang. En kvinne av utenlandsk opprinnelse på Svalbard har anmeldt sin mann for vold mot seg selv og sine barn og krever å få bli i Norge fordi lovgivningen på fastlandet gir medhold i slike saker.

Men denne loven gjelder ikke på Svalbard, og på det grunnlaget er hennes søknad avslått. Det er det jo egentlig lett å bli opprørt over, for hvorfor skal ikke kvinner på Svalbard få den samme beskyttelsen som kvinner på fastlandet?

Men så enkel er ikke denne saken. Mannen som er anklaget og domfelt har anket saken har anket avgjørelsen, og dommen er således ennå ikke rettskraftig.

Men dette fakta får ikke SVs justispolitiske talsmann, Andreas Sjalg Unneland til å ta noe som helst forbehold i sin uttalelse til VG:

«Dette er en hårreisende sak som høres ut som noe som har skjedd i 1923 og ikke i 2023, mener Andreas Sjalg Unneland, SVs justispolitiske talsperson.»

«Her er det en grov sak som vil være relativt enkel å rydde opp i, og det forventer vi at nå skjer,» fortsetter han.

Av en justispolitisk talsmann burde vi kanskje forvente at han forholder seg til Norges lover, men det ser ikke ut til å gjelde for SV. Til tross for at dommen i denne saken er anket og ikke er rettskraftig, har SVs justispolitiske talsmann allerede forhåndsdømt nordmannen. Det er svært grovt.

En politiker bør forholde seg strengt til vår lovgivning og ikke dømme folk på sviktende grunnlag. Og punkt nummer en burde være at man tar et tydelig forbehold om at en dom virkelig er rettskraftig.

Det Andreas Sjalg Unneland i praksis gjør, er å forhåndsdømme denne nordmannen for vold, mens han altså ikke er endelig dømt.

Men dette burde ikke overraske noen. Venstresiden har gjennom mange år uttrykt avsky mot etniske nordmenn som finner kjærligheten i utlandet, og fordømt dem som menn som kjøper kvinner for å misbruke dem og så forkaste dem og sende dem hjem igjen.

Lovgivningen har konsekvent bygget på dette fordomsfulle synet om at nordmenn er misbrukere og overgripere. Jeg har dessverre ikke de nøyaktige tallene her, men for noen år siden innførte norske myndigheter en lov som skulle hindre voldelige nordmenn i å hente nye kvinner til Norge, og etter noen år, viste det seg at loven kun rammet et ensifret antall norske menn. Og en lignende lov som skulle hindre norske menn i stadig å hente nye kvinner, rammet også et ensifret antall menn.

Det synet norske myndigheter hadde på norske menn som forelsket seg i utenlandske kvinner, at de egentlig bare var misbrukere og forbrukere av kvinner, viste seg altså ikke å stemme med virkeligheten.

Myndighetene har også forsøkt å ramme norske menn som bor i utlandet med kone og barn i den tro at de er misbrukere. For få år siden fjernet man hustrutillegget og barnetillegget for norske menn som bor i Thailand.

Begrunnelsen skulle liksom være at disse mennene lever i lavkostland og ikke fortjener de samme ytelsene som nordmenn i Norge. Og så så man helt bort fra at selv om levekostnadene kanskje fremstår som lave i Thailand, så har de som bor derganske store utgifter til helse og skole. Thailand har ikke gratis helsevesen eller skolevesen slik som i Norge, og om man blir alvorlig syk, kan det føre til økonomisk katastrofe for familien, fordi man må betale alle utgiftene selv.

Og alle skoleutgifter, inkludert skolepenger, skolebøker, uniform og reise, må betales av foreldrene. Men dette brydde selvsagt ikke det feministiske, politiske Norge seg noe om. Norske menn som har funnet kjærligheten i Norge anses som overgripere som bør rammes av innskrenkede rettigheter.

Gjennom mange år som lærer innen norskopplæring av innvandrere, har jeg også fått svært god innsikt i utenlandske kvinners liv i Norge. Venstresiden anser alle innvandrere som sårbare, svake mennesker som må beskyttes for norske menn, men sannheten er at de fleste utenlandske kvinner svært hurtig får et stort antall «supportere» i form av kvinner fra samme land, og de får tidlig opplæring i hvordan de skal forholde seg dersom de ikke liker mannen sin.

Oppskriften dersom du vil omgå treårsregelen for å få selvstendig opphold, er å anmelde mannen din for vold og voldtekt, og politiet tror som regel på den «svake part», og støtter hennes søknad om opphold. Dette er ikke noe jeg dikter opp. Jeg kjenner fenomenet både fra familiemedlemmer og nære venner. Et nært familiemedlem var en stund gift med en thailandsk kvinne, og da hun ville forlate ham, anmeldte hun ham til politiet for voldtekt. Det var ren løgn. Men slik klarte hun å bli værende i Norge i mange år.

Men dette er det selvsagt ingen på venstresiden som tror på. I deres verden er utenlandske kvinner sårbare og uskyldige, mens norske menn er overgripere som utnytter utenlandske kvinner.

SVs justispolitiske talsmann avslører at han fullt og helt støtter dette synet. Han tar det for gitt, helt uten forbehold, at den norske mannen i den aktuelle saken er skyldig, selv om saken er anket og dommen ikke er rettskraftig.

Nå mener ikke jeg uten videre at mannen er uskyldig, men en politiker som respekterer norske lover, burde ta det forbeholdet at mannen KAN være uskyldig all den tid han ennå ikke er dømt i en rettskraftig dom. Jeg innser selvfølgelig også at det sikkert finnes norske menn som bør stoppes i å hente seg nye kvinner, men slik det norske lovverket er utformet i dag, er det satt en meget effektiv stopper for at uhederlige menn stadig får hente nye kvinner.

Og la meg også tillegge at det selvsagt finnes mange hederlige og gode, utenlandske kvinner i Norge. Min kone er en av dem. Vi har vært gift i 17 år nå og kjærligheten blomstrer som aldri før mellom både henne og meg og våre to nydelige jenter. Det finnes mange slike lykkelige historier.

Men på venstresiden hersker åpenbart fremdeles det synet at norske menn som har funnet kjærligheten utenlands er suspekte individer, som sikkert er skyldige i misbruk og vold. Fordommene florerer helt fritt på venstresiden, og norske menn er alltid syndebukken.

Hvor er «klimakrisen»? 

mest lest