Scanias elektriske lastebil flopper

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 11. mai 2024 | 10:30

I første kvartal av 2024 ble det kun levert 47 elektriske lastebiler i Sverige. Nå ønsker produsenten ny lovgivning for å få fart på salget.

– Vi har i utgangspunktet pantsatt hele selskapet. Vi har investert milliarder i flere anlegg, sier Jennie Cato, samfunnsansvarlig, til SVT.

Scanias milliardinvestering i elektriske lastebiler har vært plaget av flere tilbakeslag. De enorme investeringene i ombygging til elektriske lastebilfabrikker i Södertälje har gitt svært få resultater. Først viste det seg at Northvolt knapt kunne levere de lovede batteriene. Men det er ikke lenger en stor flaskehals, skriver CARUP.

Scania klager nå på manglende salg. I første kvartal ble det levert kun 47 elektriske lastebiler, en nedgang på 36 %, og gigantiske fabrikker står stille. Nå krever Scania ny lovgivning for å få fart på salget.

– Vi har investert så mye i denne transformasjonen, så uten de rette politiske beslutningene har vi en hel bransje i Europa som har en usikker fremtid, sier Jennie Cato, samfunnssjef Jennie Cato til SVT.

Scania har blant annet bygget en stor fabrikk for batterimontering i Södertälje, som nesten ikke brukes. Ifølge PR-sjefen er to av problemene at ladeinfrastrukturen er for dårlig og lastebilene for dyre.

– Det som trengs er mye lovverk knyttet rundt økosystemet slik at vi kan sette disse lastebilene på veien i Europa.

Scania reddes imidlertid av den svært gode etterspørselen etter dieselbiler. I første kvartal ble det levert over 26.000 dieseldrevne kjøretøy. Det betyr at elbilene utgjorde under to promille.

Men i Norge går salget bedre. Totalt ble det solgt 704 elektriske lastebiler i 2023. Det er dobbelt så mange som i 2022 og hele 11 ganger så mange som i 2021.

mest lest