LO-forbund vedtar å ekskludere medlemmer i SIAN

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 11. juni 2023 | 17:14

Fellesforbundet i Stavanger vedtatt spesifikt at SIAN-medlemmer må utestenges fra medlemskap.

Fellesforbundet er et LO-forbund. Avdelingen i Stavanger organiserer blant annet i byggebransjen og byggeindustrien. 

– Vi organiserer i en bransje der det jobber mange forskjellige folk. Og når vi er veldig klare på at vi tar avstand fra slike organisasjoner, tror vi det hjelper, sier Marek Bogucki, avdelingsleder i Fellesforbundet, Stavanger til Utrop.

Bogucki sier at medlemmene er fra hele verden, men at de fleste kommer fra Norge og Polen. Og at vedtaket var enstemmig. 

– Det ble vedtatt på årsmøtet av både de norske og de utenlandske medlemmene, sier han.

– Vi er kjempeglade for dette. Fordi nå står det svart på hvitt at fagforeningen ikke vil inkludere de som er medlemmer i SIAN, sier Nina Narvestad, leder i Antirasistisk Front, Stavanger til Utrop.

– Beklagelig 

– I motsetning til Fellesforbundet, omfavner og beskytter SIAN de vestlige frihetsverdier som har gjort Norge til et bedre sted å være, enn de områder der islam setter rammene for samfunnsstyring, sier Thorsen til Utrop.

Han sier han også over tid har registrert en radikalisering, polarisering og antidemokratisk dreining hos flere LO-forbund. 

– Dette er beklagelig, men jeg har tro på at det gode vil seire, og at de som setter arbeidsfolks tarv først, vil ta tilbake kontrollen i fagbevegelsen. Den er alt for viktig til at marxister kan tillates å ødelegge den også, sier Thorsen.

mest lest