Blir det virkelig målt «varmerekorder» i verden?

Avatar photo
Publisert 11. juli 2023 | 19:31

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Når FNs generalsekretær lirer av seg at «Klimaendringene er ute av kontroll«, er det naturlig for oss som har levd en stund å spørre om menneskene noensinne har hatt kontroll over klimaet. Klimaet lever nok sitt eget liv.

Aktivister, politikere, klikk-kåte journalister og subsidie-tilkarrere har pisket opp en klimaskremsel i samfunnet som absolutt ikke kan finne grunnlag i den virkelige verden. Man må tilbake til heksebrenningens tid (1420 til 1750) for å finne tilvarende hysteri blant befolkningen. Man kan derfor fundere på om klimahysteriet også vil vare i over 300 år før det går over.

FN og media gir seg absolutt ikke. I de siste dagene har vi fått høre at klimakrisen er verre enn noensinne. Som «bevis» har man trukket frem en analyse fra University of Maine, der de bruker satellittdata og simuleringsmodeller til å regne ut gjennomsnittstemperaturen til jorda. Og i god alarmistisk stil hevdes det at verdenstemperaturen nå er 0,5 grader varmere enn man noensinne har målt tidligere.

Det er tydelig at dette instituttet i Maine er ute etter å skremme frem offentlige klimapenger ved slike «beregninger«. De er kjent for veldig aktiv fargelegging av klimakart, der det tilsynelatende kunne fremstå som om Arktis var helt isfri, noe som slett ikke er tilfelle.

Hva med dem som faktisk MÅLER temperatur?

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) viser til en global fallende temperaturtrend siden 2015 –>

UAH (University of Alabama in Huntsville) på sin side bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020.

UAHs satelittmålinger har en enda tydeligere fallende trend for de siste 8 år enn NOAA. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, det dekker 99 % av klodens overflate og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Er det «ute av kontroll» UAH melder? Nei, de sier at «Juni 2023 er nær uforandret i forhold til referanseperiodens anomali».

Grafen delt i hovedregioner:

– Nordlige halvkule er opp til 0,47o C, fra 0,30 o C forrige mnd.

– Sydlige halvkule er derimot omtrent like mye ned, til 0,29 o C, fra 0,44 o C forrige mnd.

– Ser man spesifikt på tropene (der man har begynt å registrere en El Nino-fase) så er det der opp til 0,55 o C, fra 0,39 o C forrige mnd.

– Den største endringen; USA kraftig ned til -0,36 o  C, fra 0,57 o  C forrige mnd.

– Australia litt opp, til 0,09 o C, fra -0,09 o C forrige mnd.

– Arktis «koker» slett ikke som noen frekkaser påstår, Arktis er tvert imot tydelig ned, til 0,45 o C, fra 0,66 o C forrige mnd. 

Lenke –> https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

Ellers har FN og dets følgere i lengre tid (mens atmosfæredata har vist avkjøling de siste 8 år) begynt en forsterket hamring på at verdenshavene har en «unprecedented» oppvarming «utenfor kontroll». Igjen lyves det så det renner.


– Havenes temperaturtrend (ARGO-data) er 0,02°C pr tiår for perioden 2004-2023!

Altså trygt innenfor feilmarginene for ingen endring i det hele tatt de siste 20 år.
Man må igjen spørre: Når skal mediene begynne å lese reell forskning og faktiske observasjoner?
 
Kort sagt: Hvor lenge skal FN og dets medieklakører og et knippe opportunistforskere få fortsette å lyve så det hyler – uten mediepåtale – om de faktiske målte forhold?

mest lest