Gjeninnføring av dødsstraff – en hinsides tanke?

Avatar photo
Publisert 12. mai 2024 | 17:25

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Det er forståelig at ordet «dødsstraff» vekker en del reaksjoner i oss.

Å dømme et menneske til døden er noe vi ikke har gjort i Norge på flere tiår. Dødsstraff som sanksjon ble fullstendig avskaffet i Norge i 1979, men den siste henrettelsen etter en juridisk dom fant sted i 1948. Siden dette har ingen kriminelle måtte bøte med livet, uansett alvorlighetsgraden av lovovertredelsen.

Når undertegnende åpner for en debatt for å gjeninnføre dødsstraff, er det forbeholdt de aller mest groteske og alvorlige lovovertredelsene. I Norge er det, som undertegnede kan komme på, kun ett tilfelle som kunne kvalifisert til dødsstraff. Det er terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011.

Når et menneske dreper totalt 77 personer, så kan det argumenteres for at dette mennesket på det groveste har brutt den samfunnskontrakt som gir en borger rett til beskyttelse. Fremfor å gi gjerningspersonen dødsstraff, bruker staten minimum over kr. 6 000 000 på gjerningspersonen årlig. Etter en dom på 21 års forvaring i fengsel, har vi som stat og samfunn brukt kr. 125 000 000 på gjerningspersonen. Det er lov til å stille seg et spørsmål om dette er fornuftig, rettferdig og riktig?

Dersom man skal åpne opp for dødsstraff for de aller groveste bruddene på strafferetten, slik som terrorhandlinger eller folkemord, er det åpenbare juridiske utfordringer knyttet til dette. Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) sier i sitt vedlegg 2, protokoll nr. 13 (2002) at dødsstraffen skal bli avskaffet. Ingen må bli dømt til slik straff eller henrettet. Det fremgår også i § 93 av vår Grunnlov at ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden.

Å endre Grunnloven vil være mulig, men det er flere juridiske utfordringer som melder seg ved å skulle regulere og åpne opp for dødsstraff. Foreløpig kan dette innlegget fungere som et rettsfilosofisk og moralsk innslag til den offentlige debatten, da det finnes gode og legitime argumenter både for og mot en innføring av dødsstraff for de ytterst alvorligste lovovertredelsene. For dersom man som medborger utfører et massedrap eller terrorangrep som koster flere mennesker livet, hvilken rett til beskyttelse av ditt liv skal du da forvente å ha?

mest lest