Derfor er diesel blitt dyrere enn bensin

Avatar photo
Publisert 12. oktober 2022 | 18:36

Den siste tiden har dieselprisen gått opp, og du har kanskje lagt merke til at diesel nå er regelmessig dyrere enn bensin mange steder.

Vanligvis ligger bensinprisene så vidt over dieselprisene. Denne normen har nå snudd mange steder i landet.

Circle Ks kommunikasjonssjef, Knut Hilmar Hansen sier til E24 at dieselprisen nå er høyere enn bensinprisen fordi innkjøpsprisen på ferdigraffinert diesel har økt mer enn innkjøpsprisen på ferdigraffinert bensin.

Bensinprisen er opp 1,40 kroner, og dieselprisen har økt med 2,8 kroner siden slutten av september, sier han til E24.

Større etterspørsel

Energianalytiker i Pareto, Nadia Martin Wiggen sier til E24 at etterspørselen etter diesel vanligvis er høyere om vinteren enn i sommermånedene. I tillegg trekker hun frem at Europa har et behov for å erstatte naturgass fra Russland.

Hun påpeker at diesel er en av de største og viktigste erstatningene i Europa for naturgass, og diesel kan bli brukt til å generere elektrisitet.

Denne vinteren ser vi et behov for opp til 0,9 millioner fat per dag mer til olje for oppvarming, diesel, og andre ting sammenlignet med forrige vinter.

Hun viser til at Tyskland nå installerer dieselaggregater som de bruker vekselvis ved behov. Dette bidrar til å drive prisen opp, ifølge analytikeren.

Les også: EU innfører sanksjoner mot Iran

En av faktorene som bidrar til å holde prisene noe nede, er at Kina har lagt til ekstra eksportkvoter. Det er ekstremt viktig. Spesielt hvis USAs president Joe Biden skulle begrense eksporten av diesel og bensin som hevn mot OPEC+ sine produksjonskutt forrige uke, sier Wiggen.

Hun forklarer at Kina har raffinerier med ekstra kapasitet, men hvor mye av det som vil bli tilgjengelig i markedet, og når dette blir tilgjengelig, er usikkert. Hun tror likevel at pumpeprisen ville sett annerledes ut hvis det ikke hadde vært for de kinesiske kvotene.

– Uten kineserne ville prisen på diesel vært mye høyere. Prisene i Europa må imidlertid fortsatt holde seg høye nok til å tiltrekke seg ekstra diesel fra Asia. Ellers vil andre raffinerier i Asia bare kutte, og dermed svekke, eller til og med fjerne fordelen ved å ha de kinesiske eksportkvotene, sier hun.

Siste: Økt aktivitet på russisk militærbase 20 mil fra Norge

mest lest