PST advarer: – Vi har ikke grunn til å være mindre bekymret

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 13. februar 2023 | 07:52

PST mener at Russland tar i bruk omfattende metoder for å påvirke og eventuelt ødelegge for norske interesser.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi står i dag, gjør noe med etterretningstrusselen mot Norge. Og da i særlig grad trusselen fra Russland, sier PST-sjef Beate Gangås til NRK.

Gangås sier Russland er opptatt av å skaffe seg informasjon, kompetanse, gradert informasjon og informasjon om kritisk infrastruktur.

– Dette er informasjon som de i sin tid kan bruke til å ramme oss, sier Gangås.

– Det foregår også en del aktivitet som ikke dreier seg om ulovlige handlinger. Det kan dreie seg om strategisk oppkjøp og påvirkningsoperasjoner. Det vil være et mangfold av metoder som brukes for å påvirke situasjonen vår og ramme oss, sier PST-sjefen.

Assisterende sjef i Etterretningstjenesten Lars Nordrum, understreker likevel at de russiske reaksjonene mot Norge har vært tilbakeholdne og «svært avmålte» etter at krigen brøt ut.

– Vi må huske at Russland har mer enn nok i Ukraina. Krigføringen der går svært dårlig og de er tynt satt opp langs resten av grensa, sier Nordrum til NRK.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at hun vil bidra til å hindre misforståelser.

– Russland skal vite hvor de har oss. Dette er en viktig pilar i norsk sikkerhetspolitikk. Samtidig er vi helt avhengig av avskrekking. Det kommer til å bli bedre når Finland og Sverige blir medlemmer av NATO. Da kan vi øve og trene mer sammen, og det blir mer fokus på nordområdene, sier Huitfeldt til NRK.

PST kom i dag også med en oppdatert vurdering av terrortrusselen fra politiske og religiøse ekstremister.

– Terrortrusselen mot Norge er reell, heter i det i trusselvurderingen.

PST vurderer at ekstremt islamisme og høyreekstremisme ventes å utgjøre de største terrortruslene mot Norge i 2023. De vurderer det som lite sannsynlig at myndighetspersoner vil rammes av alvorlige voldshandlinger.

Tidligere i februar nektet oslo-politiet Sian å brenne koranen utenfor den tyrkiske ambassaden i Oslo.

– Vi har sagt at koranbrenning som sådan, vil av noen bli oppfattet som så provoserende og krenkende at de kan være villige til å ty til ekstreme metoder for å svare på det, sier Gangås til NRK.

PST skriver at økonomiske nedgangstider også kan gi grobunn for konspirasjonsteorier.

Er det greit at «nasjonale interesser» trumfer SIANs krav om å få brenne koranen? (+)

mest lest