Mange nordmenn frykter tredje verdenskrig

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 13. mars 2024 | 06:05

En tredjedel av nordmenn tror det er stor fare for at en tredje verdenskrig vil inntreffe i løpet av deres levetid, ifølge ny undersøkelse fra Opinion.

Det melder NTB.

På den annen side mener 42 prosent av av de spurte at risikoen er liten, mens 27 prosent er usikre. Resten oppgir at de ikke vet.

– En betydelig andel nordmenn tror vi blir vitne til andre verdenskrig og én av åtte tror på atomkrig i sin levetid. Krig bekymrer mange nå, selv om de fleste håper på det beste, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun påpeker at det er naturlig for de yngre å anta at risikoen for å oppleve en tredje verdenskrig er større enn for de eldre. Imidlertid er det først blant dem over 50 år at et knapt flertall mener det er liten fare for en tredje verdenskrig i deres levetid.

I den samme undersøkelsen mener 70 prosent at Norge bør styrke sitt forsvar og investere mer.

– Uansett partitilhørighet mener et flertall av velgerne at det må investeres mer i forsvaret og rustes opp. Norge preges nå av noe så sjeldent som en tverrpolitisk vilje til opprustning, sier Clausen.

Undersøkelsen ble utført av Opinion med et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer i perioden 28. februar til 5. mars. Opinion oppgir en feilmargin på mellom 1,4 og 3,1 prosentpoeng.

mest lest