– Norge skal være et attraktivt land å få barn i

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 13. mai 2024 | 10:43

Regjeringen vil finne årsakene til de lave fødselstallene i Norge.

Det samlede fruktbarhetstallet har aldri før vært lavere i Norge. Regjeringen ønsker å finne ut hvorfor vi får færre barn enn tidligere, hvordan det påvirker samfunnet, og mulige tiltak for å snu utviklingen.

– Norge skal være et attraktivt land å få barn i. Lave fødselstall over tid kan ha stor betydning for samfunnet. Undersøkelser tyder også på at nordmenn får færre barn enn det de ønsker seg. Regjeringen vil nå for første gang i historien sette ned et fødselstallutvalg for å undersøke hvorfor, og hva det offentlige kan gjøre for å legge til rette for at foreldre får de barna de ønsker seg, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Utvalget har som oppgave å presentere en faglig oppdatert analyse av årsakene bak endringene i fødselstallene, potensielle virkninger og foreslåtte tiltak for å endre trenden.

Regjeringen har allerede innført flere tiltak for å prioritere barnefamiliene, som styrking av foreldrepengeordningen, reduserte barnehagepriser og økt barnetrygd. Gratis deltidsplass på SFO er også innført for 1. og 2. trinn, og fra høsten også for 3. trinn.

Toppe påpeker imidlertid at det er behov for å forstå bedre hvordan slike tiltak påvirker fødselstallene og at det kan være andre samfunnsforhold som spiller inn på beslutningen om å få barn. Hun forventer at utvalget kan bidra til en bedre forståelse av sammenhengen mellom samfunnsstrukturer, politikk og fødselstall.

mest lest