Ungarn bøtelegges av EU for å ikke slippe inn migranter

Avatar photo
Publisert 13. juni 2024 | 22:27

Ungarn har fått 200 millioner euro i bot fra EUs domstol for å «systematisk og vedvarende» ignorere EUs asylregler.

Det skriver landets statsminister Viktor Orbán på X.

I tillegg kommer dagbøter på én million euro så lenge Ungarn ikke innretter seg til EUs regler.

– Å bevisst unnvike en felles og helhetlig EU-politikk gjør dette til et enestående og meget alvorlig brudd på EU-retten, heter det i en pressemelding fra EU-domstolen torsdag.

Bøtene vil bli trukket fra Ungarns andel av EU-budsjettet.

– At vi bøtelegges for å forsvare EUs grenser er opprørende og uakseptabelt. Det ser ut som at illegale migranter er viktigere for Brussel-byråkratene enn deres egne europeiske borgere, skriver statsministeren på X.

EU-domstolen viser til at Ungarn tidligere har gjort det «praktisk umulig» å sende inn søknader om beskyttelse. I 2020 ble landet dømt for å ha holdt asylsøkere ulovlig i frihetsberøvende forhold i transittområder og for å ha krenket deres rett til å anke.

Orbán mente migrasjonspresset rettferdiggjorde tiltakene, men domstolen sa seg uenig. De mener Ungarns avvisning av migranter øker presset på nærliggende medlemsland og undergraver prinsipper om solidaritet og ansvarsfordeling.

mest lest