Nei til strømparasitter i Norge

Avatar photo
Geir Ugland Jacobsen
Siviløkonom og partileder for Norgesdemokratene
Publisert 15. februar 2024 | 15:00

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Googles planlagte senter for datalagring utenfor Skien er en katastrofe for Telemark og Norge. Det rammer både miljø, samfunnsøkonomi og forsyningssikkerhet.

Iveren enkelte utviser for dette prosjektet, synes å bære preg av snever egoistisk egeninteresse, naivitet eller inkompetente, ufullstendige og urealistiske analyser.

Hvorfor er det så viktig at Google får etablere sitt vanvittig kraftkrevende datasenter i Grenland? Skyldes det at enfoldige politikere og byråkrater er «star struck» over at store Google finner det interessant å etablere seg i lille Norge? Eller drypper det kanskje litt penger på diverse klokkere som vi ikke får vite om? Hvor mange som er involvert i beslutningsprosessene er objektivt sett kompetente og habile?

«Noen» vil alltid tjene penger på en slik etablering. Fortjenesten skapes på det norske folks bekostning. Ofte er det enorme offentlige subsidier inne i bildet. Alt Google får av strømrabatt på markedsprisen, er å anse som subsidier som betales av det norske folk. (Google får garantert en stor rabatt á la Statkrafts hodeløse avtale med Deutsche Bahn).

I tillegg til subsidiene, finner vi på debetsiden av samfunnsregnskapet tap av natur samt enorm anleggstrafikk over flere år. I anleggsfasen vet vi av erfaring at utenlandske entreprenører og/eller utenlandsk arbeidskraft vil dominere. All nødvendig infrastruktur, herunder strømnett, skal dessuten trolig betales av norske skattebetalere, og medfører også ytterligere naturtap.

Googles anlegg i Grenland vil kreve minst 5% av vårt lands energiproduksjon, som sammen med andre lignende og like meningsløse prosjekter gir et potensielt «kraftunderskudd»!

Det gir i sin tur argument for etablering av flere ineffektive, upålitelige, forurensende og sterkt subsidierte vindkraftanlegg med tilhørende infrastruktur.

Naturtapet er ikke prissatt og innkalkulert, og subsidier (bl.a til vindkraftanlegg samt kraftpriser langt under den «markedspris» som norske husstander belastes), er heller ikke regnet inn.

Hva er egentlig oppsiden for Norge? Grunneier har tjent noen millioner på eiendomssalget og elimineringen av dyrebare hektar med god norsk jord og skog. Skarve 100 arbeidsplasser skal det enorme anlegget representere når det er i drift. Altså har det norske folk en oppside omtrent lik null!

Milliarder i strømsubsider til Google i all overskuelig fremtid vil gjøre katastrofen komplett.

Den norske strømmen vil heller ikke være spesielt «grønn», om det skulle bety noe.

Etablering av kraftkrevende utenlandske parasittvirksomheter som f.eks datasentere for Google, Facebook, Tik Tok, Bitcoin og diverse batteriprodusenter, vil kreve at Norge i perioder vil måtte importere store mengder kullbasert kraft, evt ødelegge mer natur for egen kraftproduksjon. Lobbyister snakker f.eks stadig om utbygging av flere urørte vassdrag.

Saken aktualiserer også spørsmålet om grunneieres råderett over utmarka, som er å betrakte som befolkningens felleseie. Å selge til industri- eller boligformål, til ditto markedspris, ødelegger all naturverdi. Det er freidig beriking på fellesskapets bekostning. Grunneieren har i sin tid fått eller kjøpt sin eiendom billig, med den forutsetning at råderetten over eiendommene er sterkt begrenset. Blant annet skal norsk natur forvaltes mtp bevaring av natur- og rekreasjonsverdi for allmennheten. Utmark omsettes derfor normalt i markedet til lave priser (stort sett skogbruksverdien).

Norgesdemokratene vurderer å sette store landbesitteres råderett på agendaen. I den forbindelse vil vi innskrenke mulighetene for salg av jordbruksarealer til industri- og boligformål, samt forby utenlandsk eierskap i store norske landbrukseiendommer. Norske natur- og landbruksarealer bør av hensyn til vår sikkerhet og beredskap være under nasjonal kontroll, akkurat som våre oljeressurser og vannfall.

Norge har mer enn nok kraft til eget bruk, ikke minst hvis vi kutter ut meningsløs CO2-rensing og elektrifisering. I bakhånd har vi dessuten 30% effektiviseringspotensial på eksisterende vannkraftverk. Kraftbehovet oppstår fordi det er politisk konstruert, av nasjonalt illojale politikere og byråkrater. Da blir «behovet» ubegrenset. Det er ikke vanskelig å skape behov som medfører at det blir vindturbiner, solcelleparker og atomkraftverk på hver eneste kvadratmeter av Norge. Men det er IKKE et reelt nasjonalt kraftbehov, ei heller god nasjonaløkonomi. Det er bare en vanvittig utplyndring av landet vårt, på bekostning av det norske folk, vår natur og alt som gjør det verd å bo i Norge.

Staten har penger nok, om politikerne ikke sløser eller gir dem bort til utlandet. Vi behøver slett ikke å ødelegge vår kraftforsyning og økonomien i privat sektor med hodeløs og grenseløs krafteksport, meningsløse klimatiltak, samt etablering av subsidierte kraftkrevende utenlandske virksomheter i Norge.  

De i styre og stell som gjør det mulig, er rett og slett grenseløst inkompetente, eller illojale til folk og land.

Norge er tuftet på billig vannkraft. Vannkraften tilhører det norske folk. Overprisingen vi ser for tiden, er en uautorisert skattlegging til inntekt for en stat med sin egen folkefiendtlige agenda.         

Vi skal og må ha nok rimelig strøm (tilnærmet selvkost) til norske husholdninger og norsk industri. Vind -og solkraft er bare deler av et fryktelig kostbart og naturfiendtlig klimapolitisk teater.  Vindturbiner er ingen løsning. Ingen flere bør bygges, og de som hittil er reist i vår natur skal rives snarest mulig, iht Norgesdemokratenes program.

Hvis det oppstår behov for mer kraft for å dekke vårt eget behov, kan eksisterende vannkraftverk effektiviseres. Dernest kan det bygges «sikker» atomkraft, gjerne basert på Thorium, om det kniper. Men det er evt svært lenge til, bare vi unngår etablering av utenlandske kraftparasitter.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

Innvandring, empati, naivitet, konspirasjoner, WHO, WEF, Ukraina, Vidar Kleppe

mest lest