Kritikere sår tvil om klimaregnskapet til norske plantasjer i Afrika: – Klimaeffekten er tvilsom

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 15. mars 2023 | 11:36

Kritikere sår tvil om klimaregnskapet til Green Resources, som har som mål å fjerne CO₂ fra atmosfæren og lagre klimagassen i trær.

Norge har investert over en halv milliard kroner i skogselskapet, i Øst-Afrika.

De skryter av at trærne de har plantet spiser mye karbon, men sjefen vil ikke svare på hvordan selskapet har regnet seg frem til dette.

– Det er påfallende og uansvarlig for et selskap å reklamere for sitt karbonavtrykk og deretter nekte å avsløre nøkkeldetaljer som rettferdiggjør karbonregnskapet, sier Jonathan Crook i Carbon Market Watch, til NRK.

– Udokumenterte klimapåstander bør det alltid reises tvil om, sier Crook videre.

Men Green Resources-sjef Hans Lemm, ønsker ikke å svare direkte på Crooks kommentarer. Han nøyer seg med å si at han synes rapporteringen deres er ganske gjennomsiktig.

– Det er ingen økonomisk insentiv for selskapet til å få tallene til å se bedre ut, sier Lemm til NRK.

Selskapet har plantet store mengder trær i tre land: Mosambik, Tanzania og Uganda, og i sin siste årsrapport oppgir selskapet at alle plantasjene har gitt en netto karbonreduksjon på snaut 450.000 tonn CO₂e til sammen.

Men regnestykker hvordan, vil Green Resources ikke vise til NRK, bare opplysninger som det er umulig å etterprøve.

Selskapets påståtte klimagevinst på 87 prosent stammer fra Mosambik, men det er ingen uavhengig tredjepart har sjekket selskapets utregning for dette landet, ifølge NRK.

På ett år har den rapporterte klimagevinsten i Mosambik doblet seg, noe sjefen forklarer med at de har plantet mer trær de siste årene.

Selskapet måler selv karbonavtrykket sitt, men det er basert på en forenklet versjon av programvaren FICAT (Forest Industry Carbon Assessment Tool), som ikke har ikke blitt oppdatert siden 2012.

På 30 år har antallet organisasjoner som jobber med treplanting i tropene for å dempe klimaendringene, blitt tredoblet.

ifølge FN, er skogplanting i stor skala risikabelt, og det kan være skadelig for naturmangfold. Det er også negativt hvis treplanting konkurrerer med matproduksjon, noe som Green Resources skal ha blitt kritisert for.

Det er slik at selv om trær binder karbon gjennom fotosyntesen, er det ikke opplagt at treplanting er bra for klimaet.

– I mange tilfeller går det totale klimaregnskapet faktisk i minus, sier Vigdis Vandvik, professor i biologi ved Universitetet i Bergen, til NRK. Hun er en av ekspertene fra Norge som bidrar i arbeidet til FNs Naturpanel.

– Ofte er ikke areal- og vannkrevende plantasjer som dette en god idé. Klimaeffekten er tvilsom, sier Vandvik. Hun omtaler de norske plantasjene i Mosambik, Uganda og Tanzania.

Slike forhold skal ikke Green Resources tatt med i sine rapporter.

Vandvik forteller også at storskala skogplanting kan ha skjulte klimakostnader. Hun viser til aktiviteter med å klargjøre jorden for planting, der maskinbruken vil gi utslipp.

Vandvik nevner også at vegetasjonen som blir fjernet, kan ha lagret mye karbon.

– I tørre klima kan savanner og gressletter binde karbon like effektivt som trær, så her vil regnskapet fort gå i minus, sier hun.

Vandvik fremhever at globalt regner man med at jord i gjennomsnitt lagrer 3–4 ganger mer karbon enn plantene som vokser oppå. Storskala treplanting kan forstyrre karbonlagre under bakken, slik at karbon slippes ut.

– Mens plantene sørger for raskt opptak, er jordsmonnet en mye bedre og mer langsiktig sparekonto for karbonlagrene. Våtmarkene, gammelskogene og savannene har digre underjordiske karbonlagre, sier hun.

Karbonlagre i jorden er ikke med i Green Resources sine interne beregninger, ifølge Hans Lemm. Selskapet måler kun årlig endring av volum på trærne i plantasjene.

mest lest