Ugland Jacobsen er ikke overbevist om at norske valg er trygge

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 17. desember 2022 | 13:12

Dette intervjuet er del 2 av vår artikkel hvor iNyheter har tatt en samtale med utvalgte småpartiledere i forbindelse med vår kartlegging av gjennomsnittet av samtlige meningsmålinger for november.

Det er en krevende jobb å innhente bakgrunnsdata fra alle de ulike analysebyråenes respektive politiske barometer, men ved å samle inn alle Andre-partienes oppslutning på målingene vil vi kunne regne ut et gjennomsnitt som er langt mer treffsikkert en hva én enkel undersøkelse kan presentere.

Oversikten iNyheter hver måned publiserer, er dermed Norges mest sikre data på Andre-partienes oppslutning.

I anledning vår presentasjon av hvilken oppslutning partiene utenfor Stortinget ligger på for novembers meningsmålinger, har iNyheter tatt en samtale med Demokratenes leder, Geir Ugland Jacobsen.

Demokratene fikk et gjennomsnitt på 1 % blank, som er tilsvarende valgresultatet i fjor.

Artikkelen fortsetter.

Demokratenes partileder Geir Ugland Jacobsen. Foto: Privat

– På noen enkeltmålinger før valget i fjor gjorde Demokratene det særdeles godt, men nå ser det ut til at dere faller litt for tiden. Hva tror du det kommet av?

Demokratene i sin nye utgave var ønsket av mange da nysatsingen og deler av det oppdaterte programmet ble kjent tidlig i 2021. Allerede i februar fikk vi 2,5 prosent på målinger, mot 0,2 prosent året før, sier Jacobsen, og følger opp med:

Grunnen til den raske veksten i 2021, skyldes også at vi fikk god mediedekning da mange nasjonalkonservative, inkludert undertegnede, forlot FrP i desember 2021. Demokratene fortsatte å vokse, og i juli 2021 hadde vi 3,1 prosent på partimålinger. Det så ut til å bære mot Stortinget.

Les også: Partileder hardt ut mot den styrende eliten: – Nå må vi sette strek for alle de konstruerte krisene

Mediedekningen sluttet derimot like brått som den kom, forklarer partilederen.

Vi fikk litt dekning i blant annet TV2 tidlig på året, blant annet på grunn av undertegnedes oppgjør med FrP. Men på forsommeren 2021 ble det plutselig helt stille i riksmedia. En unison boikott. De to siste månedene før valget fikk vi null omtale. Vi fikk så vidt meg bekjent ikke inn en eneste artikkel i noen av de store avisene, og TV-kanalene var også helt tause om Demokratenes sensasjonelle vekst i første halvår. Partier som var mindre og trolig mer «spiselige» enn oss, fikk mer omtale.

Har det som trengs, og trenger bare tillit, sier partilederen.

Partiet er løsningen for de som vil bevare Norge som en demokratisk og suveren nasjon, og vi har ressurser til å levere. Alt vi behøver er velgernes tillit.

Det er medias skyld at denne tilliten ikke har kommet, mener Ugland Jacobsen, som nå har rigget klar Demokratene til kamp mot pressen.

– Vi har senere klaget NRK inn for Kringkastingsrådet for statskanalens konsekvente ekskludering av Demokratene gjennom hele 2021, til tross for vår sterke vekst gjennom første halvår sågar uten hjelp fra et helt fraværende NRK.

NRK behandler noen bedre enn andre, mener han.

Vi kan bevise at vi ble utsatt for grov forskjellsbehandling av NRK ved å sammenligne den dokumenterbare oppvartningen som Rødt og MDG fikk i 2013 og 2017, fra de begge lå under 1 prosent på målinger. De ble inkludert eksplisitt i valgomater, i partimålinger med egne søyler og i debatter også partilederdebatt , og ble hyppig og respektfullt omtalt i riksmedia, spesielt NRK.

Artikkelen fortsetter.

Geir Ugland Jacobsen. Foto: Privat

Partilederen mener saken er tindrende klar: NRK har forbrutt seg grovt mot det norske demokratiet, og burde ha blitt gjenstand for svært strenge reksjoner fra myndighetene.

Så langt har ingenting skjedd.

Kringkastingsrådet har ikke engang svart på den formelle klagen vi sendte inn for cirka ett år siden. Ingenting annet enn en mottaksbekreftelse. Dette er en ekstremt arrogant overkjøring. Det er skandaløst, og medfører at mange mister troen på det norske demokratiet, sier partilederen.

Ugland Jacobsen forklarer videre at NRK og andre riksmediers angivelige boikott av nasjonalkonservative partier, og spesielt da Demokratene, er en skandale som har påvirket norsk politikk negativt, og som har resultert i at ikke har klart å komme over sperregrensen på 4 %.

Demokratene hadde fått minst 10 representanter på Stortinget om det ikke var for media, mener han.

Ironisk nok er norske sikkerhetsmyndigheter svært opptatt av utenlands valgpåvirkning. Vi politikere blir advart til det kjedsommelige. Men den groveste manipuleringen er det norske medier som står for, med myndighetenes passive støtte. Det er tragisk for demokratiet og for Norge, sier Ugland Jacobsen.

– Tror du Norge ønsker seg et anti-globalistisk parti?

Ja, i høyeste grad. Nå ser stadig flere hvor det bærer når Norge styres av politikere som ikke setter folk og land konsekvent først. Ingen av dagens stortingspartier fortjener tillit, etter min mening. Samtlige har deltatt i nedbyggingen av Norge gjennom de seneste 20 år, og også tidligere. Jeg tør påstå at dagens storting er et eklatant eksempel på et dysfunksjonelt demokrati, der de folkevalgte ikke representerer sitt folk, og ei heller jobber til det beste for folk og land. Se bare hvor mange som ønsker å ta Norge inn i EU, eller hvor mange som ønsker den ødeleggende og ulønnsomme vindkraften. Det avspeiler ikke folkemeningen i det hele tatt.

Veien videre for Demokratene, er å bruke den politiske pisken mot media, forklarer partilederen.

– Hva er strategien for å komme seg ut av Andre-bobla?

Vekke flere velgere, samt jobbe for en snarlig revolusjonering av en politisk korrumpert fjerde statsmakt som står i veien for at folk blir objektivt og komplett informert slik at demokratiet får virke. Med desinformerte og uinformerte velgere, blir demokratiet bare en dårlig vits.

Demokratene vil påby media og «håndheve ytringsfrihet, åpenhet og sannferdighet også for informasjon som ikke passer dem selv politisk», forklarer Ugland Jacobsen.

Les også: Geir Ugland Jacobsen utdyper sitt syn: – Alt som nå skjer har vært påtenkt og trolig planlagt i mange år (+)

Videre vil vi innføre direktedemokrati snarest mulig, etter en forbedret Sveits-modell. Det norske folk. forutsatt at det er informert, lar seg ikke korrumpere, og er samlet sett mye klokere enn Stortinget, følger han opp med.

Den skuffede partilederen, som tidligere er anklaget for å spre konspirasjonsteorier, er heller ikke overbevist om at det ikke foregår valgfusk i Norge.

Videre ønsker vi et sikrere valgsystem for å forhindre fremtidig tukling med valgresultatene, som synes å skje i flere andre land for tiden. Det er liten åpenhet om det norske systemet, og ingen har enda overbevist oss om at det er 100 prosent sikkert mot fusk.

Hvilken mangel på åpenhet i systemet det er snakk om, eller hvordan og hvilken type fusk som skal ha foregått, får vi ikke opplyst.

Kanskje vil ikke fusk bli initiert fra norske aktører, men det kan meget vel være i utenlandske eller overnasjonale aktørers interesse å «justere» folkets vilje.

SETTER DU PRIS PÅ DENNE ARTIKKELEN? INYHETER TRENGER DIN STØTTE. TEGN ABONNEMENT ELLER STØTT OSS PÅ VIPPS 763291 ELLER BANK 1506.80.92768

Småpartilederne svarer om novemberoppslutningen: – Vi trenger å kutte stort i unødvendig fjas (+)

 

mest lest