Flertall i Norge for å legalisere cannabis

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 18. februar 2023 | 09:10

Denne uken ble rapporten «Rettsoppfatningen i Norge» presentert.

51 prosent av respondentene i undersøkelsen mener at besittelse av cannabis til eget bruk, ikke lenger skal være straffbart.

Rapporten er laget av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met.

Over 4000 personer i en representativ del av befolkningen svarte på om de var enige eller uenige i påstanden: «Besittelse av cannabis til eget bruk bør ikke straffes».

35 prosent var uenige i påstanden, og mener altså at dette fremdeles skal være straffbart, mens tolv prosent svarte «verken eller».

Det var tydelig variasjonen etter om folk bor i urbane eller rurale strøk av landet.

«Mens 60 prosent av deltakerne bosatt i de mest sentrale kommunene i landet var enig i at besittelse av cannabis til eget bruk ikke burde straffes, var en nesten like stor andel på 47 prosent uenig i påstanden i de mest rurale kommunene i landet,» heter det i rapporten.

En noe større andel menn (54 %) enn kvinner (49%) ønsker legalisering, og de unge i større grad enn de litt eldre.

I resten av Skandinavia (59 %) er det enda flere som er for legalisering enn i Norge.

Advokat og styremedlem i Foreningen tryggere ruspolitikk, Dagfinn Hesset Paust, kommenterte fredag rapporten på Twitter:

– Bare en tredjedel støtter dagens cannabislovgivning, og et flertall er klart imot straff. Dessverre har vi en mikroregjering som ikke lytter til vanlige folk.

Noen har plantet hasj i en rundkjøring på Odda

mest lest