Eirik Jensen får bli i frihet

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 19. januar 2024 | 14:11

Kriminalomsorgen har innvilget Eirik Jensen forlenget soningsavbrudd grunnet hans helsetilstand.

Det skriver advokatkontoret Elden i en pressemelding. De representerer Jensen.

Jensen ble dømt til 21 års fengsel i 2020 for grov korrupsjon og medvirkning til innføring av narkotika.

– Vi har jobbet over tid med denne løslatelsen, som har vært svært viktig helsemessig for Jensen, og måttet prioriteres fremfor gjenåpningsspørsmålet. Nå vil han få tid til å arbeide videre med straffesaken i fred og ro, og gjenvinne sin helse. Det er en klok avgjørelse fra Kriminalomsorgens side, sier den tidligere politilederens advokat, John Christian Elden da Jensen ble løslatt i mars 2023.

Saken vil bli vurdert på nytt før 1. juni 2024. Han har siden han ble løslat fått omfattende oppfølgning av helsepersonell, heter det i pressemeldingen.

– Det har vært et omfattende arbeid for å få Kriminalomsorgen til å innse den alvorlige helsetilstanden for Eirik Jensen, og at Kriminalomsorgen ikke kan gi en innsatt med slike helseproblemer rettmessig og nødvendig behandling og oppfølging, sier advokatene John Christian Elden og Farid Bouras i Elden Advokatfirma.

Sakkyndige har foretatt en ny vurdering av Jensens helse. På grunnlag av disse vurderingene har Kriminalomsorgen kommet fram til at Jensen innvilges forlenget soningsavbrudd fram til 1. juni 2024. På det tidspunktet vil det foretas en fornyet vurdering.

Elden opplyser at Kriminalomsorgen har vurdert mulighetene for alternativer til soningsavbrudd, slik som soning ved et fengsel med lavere sikkerhetsnivå, sykehus, institusjon eller elektronisk kontroll, men konkludert med at ingen av alternativene vil være tilstrekkelig til å ivareta Eirik Jensen sin helsesituasjon.

Kriminalomsorgen har også vektlagt at Jensen har utvist god adferd under straffegjennomføringen og at avbruddet fra mars 2023 er gjennomført uten kjent svikt, skriver advokatkontoret.

– I utgangspunktet mener vi, og behandlende helsepersonell, at Jensen er varig soningsudyktig. Når Kriminalomsorgen velger å behandle dette i seks-måneders intervaller bidrar ikke det positivt til Jensens helsetilstand, men vi vil allerede nå gå i gang med arbeidet for at det blir konklusjonen når Kriminalomsorgen skal behandle spørsmålet på nytt før sommeren, sier advokat Farid Bouras i Elden Advokatfirma.

Advokat John Christian Elden mener det er positivt at Kriminalomsorgen «innser sine begrensninger for hvordan de kan ivareta innsattes grunnleggende rettigheter til adekvat helsehjelp ved alvorlige helseproblemer.»

– Syke innsatte er en stor utfordring for samfunnet og Kriminalomsorgen, og svaret finnes ikke innenfor murene for innsatte som ikke utgjør noen samfunnsfare, sier John Christian Elden.

mest lest