Eksperimentets konsekvenser viser seg nå: Argumentene mot jenter i Forsvaret (+)

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 19. februar 2023 | 17:46

Dette er en kommentar.

I Norge dominerer den politiske korrektheten. Det er grunnen til målsettingen om mangfold og likestilling i Forsvaret. Men det går ut over forsvarsevnen vår.

I 2018 kom jeg i en storm etter min kritikk av fokuset på å øke kvinneandelen i Forsvaret. Så å si ingen turte å si det samme. Fra offiserene i Forsvaret var det også tyst. De vet å holde kjeft om de sensitive tingene.

Slik har det vært i mange år. Det er derfor ikke nok mennesker, og offiserer, som har ropt varsku og turt å ta til orde mot politikken om størst mulig kvinneandel. Blant Forsvarets ansatte er den nå kommet opp i 20 prosent, målsettingen er 30 prosent på krigsskoler og høyere stillinger. Blant de vernepliktige er allerede 30 prosent av rekruttene kvinner.

Det er en helt annet situasjon enn under min tid. Jeg gikk Befalskolen for infanteriet i Sør-Norge i 1989-90. Da var to av 90 elever jenter. De ble etter endte sersjantutdanning rangert som hhv nr 89 og 90.

Ute i felt i BN2 på Skjold var det praktisk talt bare gutter og menn. Det fungerte helt fint. Vi hadde fokus på oppgavene. På kasernene var det maskulin stemning. For å treffe jenter måtte man reise til Tromsø eller til nød til Bardufoss.

Det flørtende og distraherende kaoset med jenter på samme kasernen og til med på samme rom som gutter som kom frem i en NRK-reportasje nylig, var intet problem den gang.

Når man setter gutter og jenter sammen i den blandingen man gjør i det «nye» Forsvaret, mens de er i sin mest seksuelle alder, må det få konsekvenser. I en militær enhet skal man trene på og bygge enhet og samhold, team-spirit og selvoppofring. Å ha spenninger og kamp internt og mellom kjønn om forhold av emosjonell og seksuell karakterer er rett og slett idiotisk fra et effektivitetsperspektiv.

Man kan heller ikke vedta seg bort fra den typen dynamikk. Dette er ting som skjer i slike blandede grupper. Vi får et Forsvar som er i strid med seg selv og som stadig må håndtere saker med seksuelt uønsket atferd.

Les også: Mener Forsvaret ikke er trygt for unge kvinner – målsettingen er enda flere

For hva er egentlig hensikten med det norske forsvaret? Er det ikke en mest mulig slagkraftig militær styrke?

Det virker ikke slik. Den symbolske politikken om likestilling og mangfold trumfer effektivitet. Det kan komme til å koste oss livet i ytterste instans.

Den dynamikken som oppstår i grupper der det er både jenter og gutter – og attpåtil jenter og gutter som bor sammen, trener sammen og jobber sammen på samme tid – er helt annerledes enn den dynamikken som oppstår i grupper der hoveddelen er heterofile gutter og menn. I blandete grupper vil nettopp oppmerksomheten på det annet kjønn, og tiltrekningen dem imellom bli en betydelig faktor. Og det innebærer konkurranse og konflikt internt.

Jentene NRK har intervjuet føler ikke at de er trygge i de avdelingene de tjenestegjør. Tenk det! Fienden for dem er i praksis deres egne medsoldater.

Men militær effektivitet handler om samhold internt og kamp mot en ekstern gruppe. Norge skyter seg selv i foten.

Man kan også argumentere for at på det individuelle plan er gutter og menn jevnt over bedre kvalifisert som «krigere» enn jenter. I svært mange posisjoner i en reell stridsituasjon vil fysisk styrke og utholdenhet være en fordel – og der er menn jevnt over bedre enn kvinner. Man trenger ikke gå lenger enn til idrett for å få en bekreftelse på det. I tillegg er det en mental komponent som nok er nedarvet annerledes for kvinner enn for menn.

Menn er mer aggressive, kvinner mindre så. Menn har historisk vært de som har kjempet på vegne av gruppen mot andre menn, som oftes har vi kjempet om nettopp kvinner. Det er åpenbart at det har selektert menn med annerledes egenskaper enn kvinner. De har lettere for å «overgi seg».

Når menn har kvinner rundt seg, blir de distrahert. Vi forandrer oss og blir mykere. Å krige handler om å drepe. Med kvinner rundt oss blir de galante av oss opptatt av å gi dem ekstra beskyttelse. Vi blir ekstra redde for at de skal bli tatt til fange og utsatt for overgrep og voldtekt. Jenter kan derfor være en byrde ved frontlinjen i en annen grad enn menn.

Ukraina og Russland

Nå foregår en blodig og forferdelig krig ved frontlinjen øst i Ukraina. De som orker å se på bildene, vil legge merke til en ting. Ja, i den grad man overhodet legger merke til det, fordi det er så aldeles naturlig og slik kriger alltid har vært. Det er KUN menn som kjemper, på begge sider. Det er menn som kjemper, det er menn som dør.

Man hører ingen krav om likestilling og mangfold og at jentene også strømmer til fronten for å dø i kamp.

Da ukrainske myndigheter nedla forbud mot at menn i alderen 18-60 kunne forlate landet, var det knapt noen som stusset på det. For det er fra denne gruppen man henter krigere. Selv ikke norske feminister reagerte. For når det faktisk gjelder en krig, løper feministene hjem og er fornøyd med det.

Det viser også at norske politikere strengt tatt ikke vurderer politikken som om Forsvaret noensinne kommer til å brukt i en eksistensiell kamp for Norge. Forsvaret har blitt betraktet som en slag lek, noe som aldri kommer til å brukt til å forsvare landet og hvor det dermed ikke er om å gjøre å ha det så effektivt som mulig.

Og vi har hatt offiserer som er kuet og holder kjeft. Noen av dem har endt med å tro på sitt eget bullshit om at kvinner og mangfold i alle dets former gjør Forsvaret bedre.

Det er noe forbannet politisk korrekt sprøyt!

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

Fox News-epostene: Hva gjør du når publikummet ditt tror på «sprøyt»?

 

mest lest