Klimarealistene, CO2, propaganda, løgn og korrupsjon

Avatar photo
Publisert 19. april 2024 | 19:03

Geir Aaslid (69) er populærvitenskapelig redaktør i Klimarealistene. Har er en «halvstudert røver» etter egen definisjon. Men klimaet har han satt seg inn i.

FNs klimapanel harbare som formål å leteetter menneskeskapte klimaendringer. Dermed ser de bort fra alle andre forhold, som endringer i vanndamp i atmosfæren, solens innstråling og havstrømmer.

Aaslid kommer med flere eksempler på det han mener er sensur av vitenskapelige motforestillinger.

CO2-nivået endrer seg heller ikke bare på grunn av menneskelige utslipp, men følger andre naturlig eprosesser, mene han. Aaslid stiller spørsmål ved både de offisielle temperaturdataene som nivået av CO2 som presenteres i gammelmediene.

Ikke glem å lik og følg iNyheter på YouTube. Podcasten er også tilgjengelig på Spotify og X.

mest lest