Landet vårt blir rasert av «kjønnsidioti»

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 19. juni 2023 | 13:39

Dette er en kommentar.

En ny lov skal nå innføres som gjør det straffbart for ytterligere omlag 20.000 selskaper i Norge å ikke ha minst 40 prosent av styrerepresentantene definert som annet enn menn.

Både LO og NHO stiller seg angivelige bak forslaget fra regjeringen. Næringsminister Jan Christian Vestre fremstiller det som et tiltak som vil skape «mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, smartere beslutninger og økt verdiskaping.»

I sin pressemelding om lovkravet skriver regjeringen at i aksjeselskaper er «bare» 20 prosent av styrerepresentantene kvinner. For 20 år siden var tallet 15 prosent.

Til tross for massivt fokus på likestilling har altså økningen vært på 5 prosentpoeng i løpet av 20 år.

«Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med, og legger derfor fram krav til kjønnssammensetningen i norske styrer,» skriver de.

Det er åpenbart at Arbeiderpartiet (og Sp?) mener norske aksjonærer, som er de som gjennom generalforsamlingen velger selskapets styre, ikke vet sitt eget beste. For hadde de valgt flere kvinner inn i styrene, ville selskapene gått bedre og dermed ville de vel også tjent mer penger…

– Likestilling og mangfold i næringslivet kan skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, smartere beslutninger og økt verdiskaping. Skal vi lykkes med omstillingen må vi slippe alle gode krefter til. Mange jobber aktivt for å få bedre kjønnsbalansen i styrerommene, men utviklingen går dessverre alt for sakte, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Det Vestre her i praksis påstår er at de som eier norske selskaper ikke klarer å ta riktige valg for seg selv. Disse selskapene vil bli bedre og mer lønnssomme med minst 40 prosent kvinner i styrene.

Altså: Norske bedriftseiere er noen forstokkede idioter som ikke vet sitt eget beste.

Så derfor må politikerne inn og hjelpe dem med å innføre et krav.

Og NHO, som representerer norske bedriftseier, er angivelig enig!!!

– Næringslivet er veldig opptatt av likestilling og mangfold. Vi har erkjent at det går for sent. Derfor har vi vært med på disse samtalene og utarbeidet en løsning vi synes er bra, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til VG.

En bedriftseier kommenterte det imidlertid på denne måten overfor iNyheter.

– Jeg eier og driver to selskaper og vil at mitt styre skal bestå av kompetente personer, ikke kvoterte personer. Norge har gått av hengslene, sier vedkommende.

Også SMB Norge, interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter, er kritisk til at regjeringen ønsker å overstyre eierne.

– Hvem som skal sitte i et styre, er først og fremst et spørsmål for eieren eller eierne. Vi mener regjeringen – med støtte fra LO og NHO – går for langt i å blande seg inn i spørsmål de burde holde seg langt unna, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge i en pressemelding.

Også FrP har protestert.

– Igjen kommer regjeringen med forslag som byråkratiserer og som gjør livet vanskeligere for næringslivet, sier Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad.

Men vi kan nok slå fast at dette forslaget kommer til å gå igjennom, med god politisk margin.

– Norge raseres

Vi ser det dessverre med en rekke forhold i samfunnet vårt nå. Vi har lullet oss inn i ideologisk selvbedrag og tar politisk korrekthet for sannhet. Og på veien mot de gode målsettingene, skal lover og tvang benyttes. Og de som taler imot, blir parkert på sidelinjenen. Det sikrer at folk heller holder kjeft.

Nylig hadde jeg en samtale med en tidligere høyt plassert norsk offiser i det fremste av våre stridende avdelinger. Han var ikke optimist om vår fremtidige stridsevne. Det går på mange forhold, inkludert at vi har hugget opp til spiker mye utstyr vi heller burde smurt og satt på lager. Nå mangler vi både våpen og ammunisjon, mens krigen i Ukraina viser nytten av selv gammelt materiell.

Et annet forhold vi var enige i, var at Forsvaret absolutt ikke blir bedre av å tvangsfylle opp med 30-40 prosent jenter i stridende avdelinger. Det er simpelthen en katastrofe for moral og effektivitet.

Men hvorfor har ikke folk Forsvaret i sagt ifra?

Omtrent 10 prosent av det mannlige befalet har muligens ikke skjønt at det kom til å gå ut over stridsevnen, men 90 prosent har forstått det veldig godt. Men de har forstått hva kravene utenfra tilsier, fra politiere og media. Dermed har de holdt kjeft, de har ikke villet ødelegge for sin personlige karriere – og de har ønsket fred og ro og ikke å stå i en shitstorm.

Det er ikke like «ille» dette kravet om 40 prosent kvinner i styrene som måten Forsvaret raseres av politisk korrekthet og kortsiktige økonomisk kalkuler som hugger fullt bruktbart utstyr til spiker og som ikke opprettholder en mobiliseringshær. Men det er ingen grunn overhodet til å tro at det vil gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige.

– Norge blir det første landet i verden som tar dette skrittet. Det syns jeg vi skal være stolte av, sa Vestre da forslaget om 40 prosent kvinner ble fremlagt.

Vi var også det «første landet i verden» som presser jenter inn i stridende avdelinger i det omfanget vi har gjort. Det er intet å være stolt av.

Det som teller er effektivitiet og konkurransedyktighet. Det være seg i Forsvaret eller i næringslivet. Hvis noen norske bedriftseiere som opererer i et konkurranseutsatt miljø, hadde fylt styrene sine med kvinner og de systematisk hadde gjort det bedre enn konkurrentene, ville selvfølgelig situasjonen i dag vært at mer enn 20 prosent av styrerepresentantene var kvinner.

Men det har ikke skjedd. At staten slik sett skulle vite «bedre» enn markedet er motbevist av alt som har skjedd siden andre verdenskrig. Kommunismen trodde på det, og den gikk kaputt.

De sosialistiske tendensene i Ap har alltid vært der. Men at slike statsdirigerende økonomiske tiltak får støtte fra NHO, og trolig fra Høyre og Venstre også, er direkte absurd og viser hvor langt den ideologiske tvangen og den politiske korrekte idiotien har kommet i dette landet.

Jeg foreslår sivil ulydighet mot hele tiltaket. iNyheter har nå inne spørsmål til departementet om det er biologisk kjønn som legges til grunn for dette lovforslaget, eller om det egen subjektive kjønnsidentitet. Og vi spør også hva som skjer med loven om det innføres et tredje (eller flere) juridiske kjønn.

Gitt tendense ellers i samfunnet, vil regjeringen neppe komme unna med å legge biologisk kjønn til grunn. Det må være mulig for eksempelvis transkvinner å komme inn på kvoten til «kvinner».

Men dermed blir det subjektivt. Og man må også kunne definere seg vekselsvis som mann eller kvinne.

Løsningen her er dermed klar. De som sitter i styrene må selv kunne definere sitt eget kjønn. En biologisk mann må således kunne passere som kvinne i et styre, om «han» mener det selv.

I iNyheter er det nå bare en person i styret. Det er meg. Jeg har hittil vært å forstå som en mann. Men heretter vil jeg – i rollene som styreleder – være å betrakte som kvinne. iNyheter har dermed 100 prosent av styret besatt av kvinner. Fra og med idag.

Og det er på sin plass, for i redaksjonen i iNyheter er det KUN menn. Det er en absolutt katastrofe og noe myndighetene straks burde pålegge oss å endre.

Jeg stiller meg også til disposisjon for andre norske bedriftseiere som ønsker å få opp kvinneandelen i norske styrer. Hvis dere velger inn Helge Lurås, så kan dere rapportere meg inn som kvinne.

Jeg lover imidlertid å tenke som en mann.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

mest lest