Schiphol kjøper jord for nitrogentillatelse

Avatar photo
Roar Myrbraten
Frilansjournalist
Publisert 20. april 2024 | 17:26

Nok en gang kjøper Schiphol rettigheter til nitrogen.

Det gjelder denne gangen landeiendommene til to bønder i Sør-Holland, melder deVolkskrant.

Med dette håper Schiphol å oppfylle kravene for å få en naturlisens for Rotterdam Haag lufthavn, som er en del av Schiphol Group.

Meldingen ble bekreftet av Rotterdam Haag Lufthavn. En talsperson uttalte: «Gårdene vil fortsette å eksistere, men i en slanket form.»

For at Schiphol skulle få naturtillatelser, begynte de å kjøpe ut bønders nitrogenareal allerede i 2022.

Nitrogenrettigheter er et sosialt spørsmål. For å imøtekomme nitrogenbehovene må bøndene redusere eller selge eiendommene sine. Det har allerede blitt utsluppet for mye nitrogen i området, noe som har ført til at flere boligprosjekter har blitt stoppet.

Umoralsk måte

I årevis har aktivistgruppen Mobilisering for miljøet (MOB) brukt rettssaker for å redusere nitrogenutslipp.

Johan Vollenbroek, styreleder i MOB, påpeker at Schiphol overholder juridiske standarder, men mener det er en svakhet at selskapet må skaffe nødvendige tillatelser på denne måten med å måtte kjøpe ut bønder.

Han beskriver prosessen med å få naturtillatelse som en blindgate.

Vollenbroek karakteriserer det også som en «umoralsk måte å gjøre ting på.»

MOB viser til Remkes-kommisjonen, som har foreslått en halvering av nitrogenutslippene. «Luftfarten leverer ikke i det hele tatt. Bøndenes sinne over dette er helt forståelig. Det er urettferdig. MOB planlegger å utfordre denne fremgangsmåten i retten,» sier Vollenbroek

Uenig i kritikken

En representant for Rotterdam Haag Lufthavn er uenig i kritikken: «Vi har fått i oppdrag å skaffe en naturtillatelse.  Vi ønsker å oppfylle kravene og følge den vanlige søknadsprosessen.»

Rotterdam Haag Lufthavn avviser at konsesjonssøknaden sitter fast. Oppkjøpet bør sees på som en ekstra garanti: Nitrogenrettighetene vil bli overført til myndighetene hvis det viser seg å være unødvendig.

Hva er så spesielt med Nederland og de strenge reglene for nitrogenutslipp?

Grunnen til at Nederland innfører nitrogenkvoter for bønder, er del av et bredere tiltak for å redusere nitrogenutslippene i landet. Hovedårsakene til dette er miljøvern og overholdelse av EU-regelverk, spesielt knyttet til naturvern og beskyttelse av biodiversitet.

Nederland står overfor spesielle utfordringer med nitrogennivåene på grunn av sin tette befolkning og intensive landbruk. Landbruk, spesielt husdyrhold som storfe, svin og fjærkreproduksjon, er store kilder til nitrogen i form av ammoniakk (NH3), som frigjøres når gjødsel brytes ned.

For å bekjempe disse utfordringene og for å overholde EU’s direktiver for naturvern, har den nederlandske regjeringen sett seg nødt til å innføre restriksjoner og kvoter for nitrogenutslipp. Disse tiltakene er ment å bidra til å redusere de totale nitrogenutslippene, beskytte miljøet og opprettholde bærekraftige økosystemer.

Men det har ført til betydelig motstand fra landbrukssektoren, inkludert bønder som er bekymret for sin fremtidige drift og inntektsmuligheter. Den nederlandske regjeringen står derfor overfor utfordringen med å balansere miljøhensyn med økonomiske og sosiale konsekvenser for landets jordbrukere.

mest lest