Kraftig fall i strømforbruket i Norge

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 21. november 2022 | 21:33

Strømforbruket gikk betydelig ned i september og oktober sammenlignet med 2021, viser nye analyser fra NVE.

Husholdningene i sørlige Norge har redusert strømforbruket med hele 17 prosent i september og 14 prosent i oktober sammenlignet med i fjor. Tallene er korrigert for temperaturvariasjoner, skriver NVE på sine hjemmesider.

– Kraftforbruket for hele landet så langt i år er redusert med 6,1 TWh fra i fjor. Det er tydelig at mange nå sparer strøm, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Kraftforbruket i Norge i 2021 var omlag 139,5 TWh.

I industrien og i tjenesteytende sektor har også strømforbruket gått ned nå i høst. I tjenesteytende sektor var nedgangen i forbruket i sørlige Norge på 2,4 prosent og 5,1 prosent. Industrien i sørlige Norge reduserte forbruket med 7,1 prosent og 5,9 prosent. Dette skyldes først og fremst reduksjon i aluminiumsproduksjon.

I Midt-Norge og i Nord-Norge var reduksjonen i strømforbruket for husholdningene i september og oktober på 3,3 prosent og 1,9 prosent sammenlignet med i fjor og korrigert for temperaturvariasjoner. I perioden økte strømforbruket for industrien i nord, en endring som i stor grad skyldes at noe industri var koblet ut året før og nå er satt i drift igjen, skriver NVE.

Oppfordrer til fortsatt sparing

Fortsatt sparing vil bidra til å styrke forsyningssikkerheten ytterligere for den kommende vinteren.

–  De viktigste tiltakene du og jeg kan gjøre er knyttet til oppvarming av rom og vann. Men også summen av mange små grep, som å huske å slå av lys, vil bidra til å senke forbruket og strømregningen, sier Lund.

Ja, Støre omfordeler – men ikke slik han hevder

mest lest