FrPs alternative budsjett: Vil kutte i avgifter på strøm, bensin og mat

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 24. november 2022 | 11:46

Det er i en pressemelding Fremskrittspartiet legger frem sitt alternative budsjett:

«De enorme kostnadsøkningene for vanlige folk det siste året viser et tydelig behov for å kutte folks kostnader. FrP mener den aller beste medisinen mot høyere kostnader er å kutte i folks innbetalinger til en allerede overfylt statskasse,» skriver partiet.

FrP vil fjerne drivstoffavgiften, halverer matmomsen og innfører makspris på strøm i sitt budsjett.

En familie med to voksne og to barn vil spare 32 472 kr dersom FrPs alternative budsjett blir gjennomført og et pensjonistpar vil spare 33 285 kr, hevder partiet.

– Den mest effektive måten å hjelpe folk på, er å la de beholde mer av sine egne penger. Regjeringen har skapt et inntrykk av at det er staten som er fattig og trenger penger, derfor sender de en rekordstor skatte- og avgiftsregning til folk og bedrifter. Sannheten er at vanlige folk ikke klarer å betale regningene sine, staten har mer enn nok, sier finanspolitisk talsperson i FrP Hans Andreas Limi.

Partileder Sylvi Listhaug understreker viktigheten av å respektere at folk har jobbet hardt for sin inntekt og selvsagt bør beholde mest mulig av den selv, spesielt i en krevende tid økonomisk.

– For Fremskrittspartiet er det viktig at staten har respekt for dine og mine penger.  Summen av våre forslag vil hjelpe folk og bedrifter med å komme seg gjennom en tøff vinter med stadig økende priser. Slik vil vi gi folk mer frihet, sier partileder Sylvi Listhaug.

FrP mener ingen skal betale mer enn 50 øre/kWt for strømmen. De vil også fjerne avgiftene på drivstoff og halvere momsen på mat.

– Reduserte priser på strøm, drivstoff og mat vil ha mest å si for vanlig folk i tiden fremover, derfor prioriterer vi disse grepene, sier Limi.

Staser på helse, eldre, vei og sikkerhet

I tillegg til reduserte skatter og avgifter, er eldreomsorg og helse, flere og bedre veier samt sikkerhet og beredskap FrPs hovedprioriteringer i neste års budsjett.

FrP setter av 1,1 milliard for å styrke sykehustjenestene og i tillegg en eldremilliard som skal gi et verdig tilbud til eldre.

– Mens regjeringen legger opp til stans i byggingen av sykehjem, foreslår Fremskrittspartiet å styrke tilskuddsordningen for sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Det vil føre til at det bygges flere sykehjemsplasser, sier Listhaug.

FrP mener gode og trafikksikre veier bygger Norge for fremtiden og at det bør igangsettes flere veiprosjekter og vil øke bevilgningene til vedlikehold. FrP vil sikre fortsatt utbygging av jernbanen og sier nei både til bompenger og den rødgrønne flypassasjeravgiften, skriver de

Fremskrittspartiet vil også forsterke både politiet og rettsvesenet og har lagt inn en ekstra satsning mot gjengkriminalitet.

– Forsvaret mangler utstyr og materiell, blant annet luftvern. FrP legger inn over 1,4 milliarder mer enn regjeringen til materiellanskaffelser og 200 millioner mer til driftskostnader, sier Limi.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 eller bank 1506.80.92768

FrP mener Vedum prøver «å skjule de reelle kostnadene» ved mottak av flyktninger: – Det er ikke bærekraftig (+)

mest lest