Frikjent for hatefulle ytringer – uklart hvem de var rettet mot

Avatar photo
Jørgen Granberg
Journalist
Publisert 21/01/2023 | 10:43

Sto tiltalt for å ha sagt til ung kvinne med bakgrunn fra Somalia – «dra til helvete» og «dra tilbake til Somalia så får du det mye bedre, for der får du ikke noe NAV». 

Tirsdag 10. januar 2023 måtte en mann i slutten femtiårene møte i Romerike og Glåmdal tingrett tiltalt for overtredelse av straffeloven § 185 første ledd første punktum, jf. annet ledd (diskriminerende og/eller hatefulle ytringer). 

Tiltalte møtte, men erkjente ingen straffeskyld. Retten mottok forklaring fra fem vitner.  

Aktor, konstituert statsadvokat Philip Mathew Green, mente at en passende straff overfor tiltalte var betinget fengsel i 30 dager, med en prøvetid på to år, samt en bot på kroner 10 000,- . 

Forsvareren, advokat Runa Elin Kosberg, hevdet at tiltalte måtte frifinnes og/eller at han ble behandlet på mildeste måte.  

Bakgrunn
Medio august 2020, på Jessheim togstasjon, skal tiltalte ha ropt til NN, «dra til helvete» og «dra tilbake til Somalia så får du det mye bedre, for der får du ikke noe NAV».  

Tiltalebeslutningen var ført i penn av statsadvokatene i Oslo, 16. september 2022.  

Hvorfor det tok mer enn to år å utferdige en tiltaleslutning i en slik enkel sak for politiet og etterforske samt ferdigstille – ja, det har så langt iNyheter ikke klart å få klarhet i. 

Retten
Retten var ikke i tvil om at tiltalte vitterlig der og da hadde framsatt ovennevnte ytringer, samt at disse mest sannsynlig var direkte rettet til fornærmede. Dette på bakgrunn av vitneutsagn, samt et videopptak fra et av vitnene sin mobiltelefon. 

Men ytringen var fremsatt på offentlig sted, med flere personer til stede, deriblant de personene som vitnet under hovedforhandlingen i Romerike og Glåmdal tingrett.  

Retten bemerket også blant annet aldersforskjellen mellom tiltalte og fornærmede, som på gjerningstidspunktet var henholdsvis 57 år og 16 år samt 10 måneder. Tiltalte var påvirket av alkohol, og stemningen skal dem imellom, og et par vitner ha vært amper. 

Ifølge retten, er det ei heller bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte da hendelsen fant sted forsto at fornærmede var et barn, altså under 18 år.  

Slutning
Rettens konklusjon er kort fortalt at det ikke ble tilstrekkelig bevist at tiltaltes utsagn ene og alene var ment overfor fornærmede.  

Dette blant annet på bakgrunn av vitnets videopptak, der også hun og tiltaltes ektefelle deltok i den kranglete diskusjonen som utartet seg på togstasjonen den aktuelle ettermiddagen. Uttalelsene kunne derfor også ha vært rettet mot dette vitnet.  

Tiltalte selv forklarte retten at dersom han hadde ytret seg på en slik måte som han var tiltalt for, så var disse ikke rettet mot fornærmede.  

Tingrettsdommer, Kirsti Guttormsen, kom frem til at subjektiv skyld i henhold til straffebudet ikke var tilstrekkelig belyst, hvorpå tiltalte måtte frifinnes.  

Dommen, som ble avsagt 16. januar 2023, var enstemmig.  

Huitfeldt bekrefter norsk kontakt med fire islamistiske terrororganisasjoner (+)

mest lest