Eldreomsorgen er en skam

Avatar photo
Rune Chr. Tollefsen
Leserinnlegg
Publisert 22/01/2023 | 18:31

Dette er et ekstern innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Åpent brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Verdighetsgarantien: «Par som ønsker det skal kunne bo sammen. Eldre skal kunne bestemme selv og ha en verdig alderdom.»

NRK Brennpunkt 18. januar slår fast store mangler i hjemmehjelpen og hvordan de syke og eldre faller utenfor en verdig plass på et sykehjem.

Den generasjonen som har bygd opp landet burde bli båret på gullstol og ikke fornedret med et avslag fra et av verdens rikeste land. Trenger de eldre sykehjemsplass og medisinsk pleie så skal det ikke stå på pengene.

Men i stedet blir de avspist. Vi ikke har råd til å hjelpe. Vi har 13.000 milliarder på bok og Kjerkol melder likevel at vi må stramme inn. Sykehus må bruke mindre penger og si nei til det som er helt nødvendige tjenester.

Hvordan kan et parti som styrer dette landet – angivelig arbeiderklassens parti – kunne stå for en sånn politikk?

I årets sykehustale ber Kjerkol sykehusene om blant annet å vurdere utfasing av enkelte behandlingstilbud og metoder. I talen slår Kjerkol fast at sykehusene må stramme inn økonomien i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger.

«Jeg vil be sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av,» sa hun fra talerstolen på sykehuset St. Olav i Trondheim. Mindre og ikke mer. Fra en helseminister er dette så vanvittig galt budskap å komme med at det er direkte skremmende.

Bård Hoksrud skrev i en kommentar til meg følgende:

– Det er helt forferdelig å se Brennpunkt-episoden som ble lagt ut i dag om hvordan det står til med eldreomsorgen i enkelte kommuner. Vi har lenge advart mot lottotilstander i eldreomsorgen, der postadressen din avgjør hvor gode tjenester du får når du blir eldre og pleietrengende. Derfor fremmer vi igjen forslag om en statlig finansiering av eldreomsorgen for å sørge for at alle skal få god omsorg, uavhengig av kommuneøkonomien, skriver han og fortsetter:

– Arbeiderpartiet påstår at det ikke er behov for ventelister i eldreomsorgen fordi alle som trenger det skal få en plass. Det har vi hele veien protestert mot. Brennpunkt-episoden viser tydelig at det dessverre er mange eldre som burde hatt en heldøgns omsorgsplass som ikke får det.

Med en stat som flommer over av inntekter er det direkte uansvarlig å ikke kunne finansiere det våre sykehus trenger. Vi burde gi anstendige lønningen til ansatte i alle sektorer og penger nok til å behandle de som trenger det.

Er det en ting vi ikke skal spare på så er det sykehus og eldreomsorg. Hverken Støre eller Kjerkol hadde hatt de jobbene de har i dag om ikke generasjonen før de hadde lagt grunnlaget. Da er det et minimum at vi bevilger de pengene som trengs så sykehus og omsorgstjenester kan yte den hjelpen det er behov for.

Klart vi skal bidra med u-hjelp og annet humanitært arbeid i utlandet. Men å øke det budsjettet med 3,6 milliarder til 44,9 milliarder det er 3600 millioner kroner i økte utgifter når vi strammer inn på alle bauger og kanter her i Norge? Hvordan forsvare en slik prioritering?

Det er 17 000 mennesker her i Norge som nå er svært syke og bor hjemme. De får ikke den hjelpen de så sårt trenger.

Det kan ikke stå uimotsagt, Støre og Kjerhold fører en politikk der folk ikke får den hjelpen de trenger.

«Det er galskap av Kjerkol å ha så stor tiltro til helseforetakene når Riksrevisjonen allerede i 2019 fastslo at helseforetakene ikke legger godt nok til rette for å skape en heltidskultur og beholde helsepersonell,» sier SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein sier.

Etter tre år med unntakstilstander i sykehus og omsorgsektoren grunnet pandemien, så kan ikke ansvarlig leder for disse foretakene komme med budskap om at vi igjen skal drive dugnad og trø til med enda mindre penger å klare den samme jobben. Det er selvmotsigende.

Og som Bård Hoksrud sa i Stortingets spørretime.
«Det er rart at en person som har fått avslag på søknad om sykehjemsplass fem ganger plutselig får ja etter NRK har laget en dokumentar om saken.»

Tidligere NRK-journalist raser mot regjeringen: – Mens de spraylakkerer land i tredje verden gjennom bistand, må nordmenn stå i helsekø her hjemme

mest lest