Utvist statsborger (31) fra Etiopia – dømt for forsøk på overfallsvoldtekt i Trondheim

Avatar photo
Jørgen Granberg
Journalist
Publisert 29/01/2023 | 19:17

Domfelte skulle ha vært tvangsreturnert til hjemlandet for lenge siden. 

Grunnlag
Natt til mandag 19. september 2022 var en ung norsk kvinne (heretter benevnt som fornærmede) på vei hjem fra et restaurantbesøk i Trondheim.  

Uten noe som helst foranledning ble hun plutselig angrepet på åpen gate i sentrumsnære strøk i Trondheim.  

Fornærmede hadde ingen kjennskap til domfelte fra tidligere, og de hadde ei heller vært på samme utested i Trondheim.  

Ovennevnte område i Trondheim, er et distrikt, hvor man kan (?) forvente å ferdes trygt, selv på nattetider.  

Fornærmede ble slengt i bakken av domfelte mellom to parkerte biler, og holdt fast.  Domfelte prøvde deretter blant annet å dra av fornærmede sin bukse, samtidig som han hadde fått ned sin egen bukse på lårene og/eller nedsiden av hans rumpe.  

Mens de lå på bakken, forsøkte domfelte å tiltvinge seg seksuell omgang med fornærmede.  

Avverget
Fornærmede ga domfelte kraftig fysisk og verbal motstand. Hun hylte og skrek, og tiltrakk seg derfor oppmerksomheten til andre personer som var i nærheten. Domfelte oppga da voldtektsforsøket.  

I tillegg var det en beboer som hadde oppfattet situasjonen og ringte politiet. Domfelte ble derfor raskt pågrepet av politiet, og har siden vært underlagt varetektsfengsling.  

Tingretten
Hovedforhandling ble avholdt 16 og 17. januar 2023 i Trondheim tinghus. Domfelte møtte med politivakthold, og erkjente ingen straffeskyld etter tiltalebeslutningen. Han ønsket ikke å avgi forklaring for retten.  

Aktor, konstituert statsadvokat Rikhard Haugen Lyng, påsto at passende straff for domfelte var fengsel i tre år. 

Forsvareren, advokat Torfinn Svanem, mente at domfelte måtte frifinnes for straffekravet, samt at han ble ansett på mildeste måte.  

Straff
Tingrettsdommer, Einar Holaker, konkluderte med at det forelå ingen formidlende omstendigheter i denne straffesaken. Etterforskningen og saksgangen hadde vært rask og effektiv.  

Strafferammen etter straffeloven § 291 (voldtekt) er ti års fengsel. Det som er bemerkelsesverdig i denne saken, er at retten poengterte følgende: 

«Samlet sett er retten kommet frem til at aktors straffeforslag i alle fall ikke er for strengt». 

Straffen ble satt til fengsel i tre år, samt at fornærmede ble tilkjent 175 000,- i oppreisningserstatning.  

Dommen var enstemmig.  

Forsvarer
iNyheter kontaktet domfeltes forsvarer. Torfinn Svanem, og spurte blant annet følgende: 

– Vil denne dommen bli anket, og har du en kort kommentar til selve dommen? 

– Min klient, som ikke forstår verken engelsk eller norsk, skal få dommen forkynt og oversatt senere i dag (25. januar 2023). Jeg skal ha en samtale med ham i morgen med hensyn til eventuell anvendelse av rettsmidler (anke), sier Svanem og fortsetter: 

– Jeg ønsker ikke å kommentere dommen nærmere nå, bortsett fra at denne tas til etterretning. Man er imidlertid uenig med tingrettens vurdering av domfeltes subjektive skyld i gjerningsøyeblikket, det vil si at han skal ha hatt strafferettslig med hensyn til seksuell omgang.  

– Domfelte er angivelig etiopisk statsborger, og har over flere år oppholdt seg ulovlig i Norge. Han har derfor en plikt til å forlate landet. Hvorfor er vedkommende (ifølge dommen) en «ureturnerbar» tidligere asylsøker? 

– Etter det jeg har fått bekreftet fra politiet, er det riktig at han tidligere for flere år siden ved vedtak ble utvist fra Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har opplyst at han ikke kan tvangs returneres da Norge ikke har returavtale med hans hjemland.  

– Har denne utlendingen nektet å samarbeide med politiet om å avdekke sin riktige identitet? 

– Han har, slik jeg har forstått, hele tiden oppgitt riktig identitet, dette også ved fremleggelse av ID-dok når han kom hit første gang.  

Leilighet betalt av UDI
iNyheter vet, at til tross for at domfelte er utvist (og oppholder seg ulovlig) i vårt land, har han i flere år bodd i leid leilighet, hvor UDI har betalt husleien. 

Ureturnerbar
Ifølge en ekspert (politiadvokat) på utlendingsfeltet hos Politiets utlendingsenhet (PU), er det i utgangspunktet ingen som er såkalte «ureturnerbare asylsøkere».  

Nærværende person fra PU ønsker å være anonym, da toppledelsen i PU har forsøkt å anmelde eventuelle lekkasjer som har kommet iNyheter i hende til Spesialenheten for politisaker.  

Når det gjelder denne konkrete saken, formidler PU sin ansatte følgende: 

– Dersom den det her gjelder, er det uproblematisk å returnere ham tilbake til sitt hjemland, Etiopia. Men, det forutsetter at han selv samarbeider med norsk politi om å skaffe tilveie etiopisk pass fra den etiopiske ambassaden i Stockholm.  

En slik (ambassade) fremstilling, er selvfølgelig helt uaktuell for domfelte, da han her får alt tilrettelagt betalt + månedlige lommepenger. Domfelte har aldri hatt noe lovlig inntektsfundamant i Norge.  

Konklusjon
Sett i relasjon til ovennevnte anonyme uttalelse fra en av PUs egne politiadvokater, er det nærmest INGEN asylsøkere som er ureturnerbare. Alt handler om et eventuelt samarbeid relatert til blottleggelse av identitet og innhenting av nødvendige reisedokumenter.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

 

mest lest