Tror Oljefondet kan doble seg på ti år

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 11/02/2023 | 21:53

– Det er selvsagt mye usikkerhet knyttet til dette, men jeg mener en dobling av fondet de neste ti årene er et plausibelt scenario, sier Jan Ludvig Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen.

Kronen har svekket seg 5. januar passerte derfor oljefondet, som er investert i utlandet, en verdi på 13.000 milliarder kroner. En drøy måned senere er verdien passert 14.000 milliarder.

Andreassen tror dette bare er starten.

– Senest i januar hørte jeg finansministeren snakke om at tidene med stadig økende oljepengebruk er over. Spørsmålet er om dette nå er t helt utdatert syn. Jeg tror heller at den store utfordringen for norske politikere på 2020- og 30-tallet blir hvordan de skal klare å bruke alle disse pengene, sier Andreassen til Klassekampen.

Grunnen til at verdien på oljefondet er så viktig for norsk politikk, er at svingningar i fondet avgjer kor mykje pengar politikarane har å bruke i offentlege budsjett.

Handlingsregelen for norsk oljepengebruk sier at inntil 3 prosent av verdien på oljefondet hvert år kan bli brukt på det norske statsbudsjettet.

I statsbudsjettet for 2023 la regjeringen opp til å bruke 316,8 milliarder, som svarer til 2,5 prosent av oljefondets verdi. Hvis Andreassen får rett i at fondet kan doble innen 2033, vil regjeringen kunne bruke over 600 milliardar kroner av fondet.

Det er kronesvekkelsen som har vært årsak til de siste økningene. Andreassen tror aksjemarkeden bare har en midlertidig nedtur og at Norge nå kan kjøpe aksjer billig, som vil stige i årene som kommer.

– Om vi justerer med 10 prosent for å ta høyde for endringer i kronekursen, så mener jeg at en dobling på ti år er eit mulig anslag, sier han.

Er det greit at «nasjonale interesser» trumfer SIANs krav om å få brenne koranen? (+)

mest lest