Svensk politi med ny beslutning: Kun Koranen skal beskyttes mot brenning

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 20/02/2023 | 21:28

Svensk politiet har begynt å forby koranbrenning av sikkerhetsmessige årsaker av generell karakter. Trusselen mot Sverige og svenske mål kan øke. Andre religiøse bøker enn Koranen omfattes ikke av forbudet, viser et internt dokument Dagens Nyheter har fått tak i.

Men professor mener politiets tolkning bryter med grunnloven.

Bakgrunn

Den 1. februar mottok politiet en søknad om å gjennomføre en demonstrasjon for ytringsfriheten i Stockholm. Søknaden kom fra Chris Makoundoul, formann i Apalarkna kulturforening, og opplyste at fyrstikker, en grill og en bok ville bli brukt på en offentlig sammenkomst i nærheten av den tyrkiske ambassaden.

To dager senere sendte det svenske politiet ham en e-post: «Hei, hva slags bok er det?»

Hvorpå kulturforeningen svarte «Det er Koranen, hvorfor spiller det noen rolle?»

I Stockholm-politiet begynte de å planlegge for demonstrasjonen og hvilke ressurser som skulle til. I en epost som ble sendt til henvisning til bevillingsenheten 7. februar, het det at «Demonstrasjonen er ok ifølge søknaden».

Den 8. februar, dagen før demonstrasjonen, hadde kulturforeningen fortsatt ikke fått svar, men tok kontakt med politiet for å spørre hvordan det gikk:

«Du har hatt søknaden i en uke og det er sikkert ikke noe nytt fenomen som må vurderes i den».

Det de siktet til var at høyreekstremisten Rasmus Paludan tidligere hadde fått flere tillatelser til å brenne Koranen.

Men nå trakk Politietaten, etter samråd med Sikkerhetspolitiet (Säpo), plutselig i nødbremsen. Kulturforeningen fikk avslag. Og samme dag, 8. februar, utarbeidet politiets juridiske avdeling et internt dokument med en vurdering som sier at koranbrenning ikke skal tillates i Sverige.

Forbudet gjelder kun Koranen, andre hellige bøker eller flagg er ikke dekket, heter det i dokumentet som DN har sett innholdet i.

Demonstrasjonsfriheten er sterkt vernet i grunnloven og det skal mye til for at politiet skal kunne nekte en offentlig forsamling. Men Politimyndigheten laget derfor spesielle retningslinjer for å kunne forby koranbrenning. For å kunne gjøre det må politiet foreta en «omfattende» tolkning av forordningen, heter det i dokumentet, da særlig koranbrenning vurderes å øke trusselen om angrep mot Sverige og svenske interesser.

Den omfattende tolkningen gjør at det ikke er nok å kunne opprettholde orden og sikkerhet på selve stedet for demonstrasjon. Nå må man også ta hensyn til den abstrakte risikoen for at noe kan skje i utlandet eller inntreffe senere, som følge av koranbrenningen.

– Uvanlig

Henrik Wenander, professor i offentlig rett ved Lunds universitet, sier at han aldri før har sett et lignende argument fra politiet. Etter ordensloven kan politiet bare nekte tillatelse dersom det er nødvendig av hensyn til orden eller sikkerhet på selve samlingen.

– Her var det et bredere resonnement og det er uvanlig. Loven tillater ikke disse abstrakte risikoene, men det må være på stedet eller i dets umiddelbare omgivelser, sier Wenander.

En tilsvarende diskusjon pågikk i Norge etter at politiet nektet SIAN å brenne koranen utenfor Den tyrkiske ambassaden i begynnelsen av februar. Også norsk politi tok generell sikkerhet i betraktning etter en trusselvurdering fra PST.

Les også: Er det greit at «nasjonale interesser» trumfer SIANs krav om å få brenne koranen? (+)

Wenander tror retten i Sverige vil slå ned på politiets handlinger.

– Jeg har vanskelig for å se at politiets avgjørelse blir stående. Det er ikke i tråd med loven, sier han.

Politimyndigheten insisterer imidlertid på at koranbrenning skal forbys. Tilsynet skriver til Forvaltningsretten at «vedtaket er fattet i dialog med Sikkerhetspolitiet med sikte på i en ekstraordinær situasjon å redusere angrepstrusselen».

Rasmus Paludans autoriserte brenning av Koranen utenfor den tyrkiske ambassaden i januar var «truende», heter det i politiets vurdering, og det samme er det kollektive bildet som nå spres av Sverige som nasjon. «Sverige har blitt et prioritert mål for angrep», skriver Säpo.

Politiets nye forbud omfatter derfor kun Koranen, selv om andre hellige bøker har vært i fokus den siste tiden. DN har tidligere rapportert om en svensk-egyptisk mann som ønsket å brenne den jødiske skriften Torah utenfor Israels ambassade i Stockholm og også brenne en bibel på Sergels torg. Mannen rakk imidlertid å trekke søknaden før Politiet kunne behandle den.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

Ukraina, Nato og koranbrenning: En «leksjon» i strategi, kløkt og nasjonale interesser (+)

mest lest