Kvinne (43) beskyldt for «transfobisk» tweet: Fikk sparken

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 28/03/2023 | 10:00

Rettssaken pågår denne uken i Bergen tingrett.

Det var Rianne Vogels (43) som 7. februar 2022 ble kalt inn til sin sjef og medgründer for organisasjonen Papillon i Bergen, Leïla Rezzouk.

Sammen hadde de vært sentrale i å bygge opp Papillon, som er finansiert med midler fra private og offentlige givere. På hjemmesidene er blant annet Bergen kommune, Sparebanken Vest, IMDI og Vestland fylkeskommune ført opp som støttespillere.

Rezzouk får en epost fra en anonym avsender som omhandler Vogels. Vogels beskyldes for å ha skrevet meldinger som latterliggjør transpersoner og som assossierer dem med overgrep og kriminalitet.

En konkret tweet fra dagen før blir påpekt. Avsender spør om Papillon kan være bekjent av Vogels. Tweeten er som følger.

Men det er ikke første gang Vogels har engasjert seg i debatten om trans. Og hun er kritisk.

– Jeg har tatt et bevisst valg om å ikke la meg hindre når jeg ønsker å delta. Jeg mener det er viktig at man skal kunne debattere på saklig og faglig måte, sier Vogels til TV 2 om sin deltakelse.

Vogels snakker om forholdene i kvinnegarderober og soning i fengsel.

– Hvem skal sone hvor, hvem skal måtte sone med hvem? Og hva med garderober og andre tiltak, som så langt har vært tilrettelagt for jenter og kvinner av gode grunner. Det er nødvendig å kunne ha en debatt om disse tingene, mener hun.

– Fikk sparken

Men Papillon så annerledes på det. Vogels blir innkalt til drøftingsmøte om oppsigelse. Hun legger frem sitt syn, men får beskjed om at verdiene er uforenlige med Papillons.

Vogels er på vei til å få sparken. Hun sykmeldes – og mister jobben.

Papillon beskriver seg slik på sine hjemmesider:

«Papillon er en organisasjon som styrker unge krysskulturell unge mennesker til å stå i egne valg gjennom å blant annet tilby en møteplass, nettverksbygging og veiledning. Vi skal videre fungere som brobygger i samfunnet og bidra til sosial inkludering som i sin tur bidrar til opplevelse av fellesskap og tilhørighet.»

De søker å være «en møteplass for unge mennesker med krysskulturell- eller migrantbakgrunn, i alderen 15 – 30 år. Vi skaper et inspirerende fellesskap som tilbyr mulighet til å danne nettverk og til å delta på ulike kompetansehevende aktiviteter, samt utvikle språk og praktiske ferdigheter.»

Mandag startet rettssaken i Bergen. Vogels har saksøkt Papillon for urettmessig oppsigelsen.

Papillon mener det var riktig å si opp Vogels, skriver TV 2:

I tilsvaret til retten presiserer arbeidsgiver at Vogels «ved sin aktivitet på Twitter, både ved å skrive egne innlegg og like og videredele andres innlegg, fremmet dels kritiske/kriminaliserende synspunkter om transkvinner.»

«Dette er gjort på en måte som er uforenelig med hennes stilling som leder for økonomi og strategi i Papillon.»

«En organisasjon som er, og fortsatt skal være, politisk nøytral og inkluderende, og møte enhver med toleranse, respekt og forståelse.»

– Ytringsfrihet

– Dette er en sak som i utgangspunktet handler om ansattes stillingsvern, sier Birthe Maria Eriksen i ADI Advokater AS som representerer Vogels.

– Fordi oppsigelsen er knyttet til påstand om illojal atferd ved bruk av sin ytringsfrihet, så blir dette også en test av grensene for ansattes ytringsfrihet i arbeidslivet, mener Eriksen. 

Papillon på sin side mener det handler om at Vogels har hatt illojal atferd overfor deres organisasjon.

https://inyheter.no/24/03/2023/inyheter-podkast-benestad-gar-i-dybden-om-transfenomenet/

mest lest