Regjeringen må be EU om lov til å utvide holdbarheten på egg

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 28/03/2023 | 22:47

Ja, det stemmer faktisk. Slik er det EU bestemmer over oss etter det EØS-reglementet vi har bundet oss til.

Det er i en pressemelding tirsdag at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og landbruks- og matminister Sandra Borch skriver at de vil «be» EU om «en tilpasningstekst til forordningen om holdbarhetsmerking».

Det var MDGs Rasmus Hansson som satte fart i regjeringen med et spørsmål i Stortinget tidligere i mars:

«Vil mat- og landbruksministeren kjempe for at Norge får forsette vår praksis med 35 dagers holdbarhet på egg, og ikke måtte underlegge oss EU sitt regelverk om 28 dager?» spurte Hansson.

Han begrunnet spørsmålet med at Norge har «lang tradisjon for å være stolte av at vi har salmonellafrie egg, og generelt svært god hygienisk kvalitet» og en desentralisert produksjon med mindre besetninger enn det som er vanlig i Europa.

I tillegg er det sammenhengende kjøling fra gården, via transporten, til utsalg i butikk. Dette gir svært god holdbarhet, med en risiko for bakterievekst med salmonellasmitte nær null, mente han.

Og nå får han støtte fra regjeringens representanter. Men om dette har ikke Norge selvråderett, det er EU som bestemmer.

Dermed må altså regjeringen «be» EU om lov.

«Regelen om at holdbarhetsdatoen for egg maksimalt kan være på 28 dager er begrunnet i folkehelsehensyn på grunn av forekomsten av salmonella i egg i mange av EUs medlemsstater. I Norge derimot, er det svært lav forekomst av salmonella i egg, og vi har dermed ikke de samme utfordringene. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og landbruks- og matminister Sandra Borch vil derfor be om en tilpasningstekst til forordningen om holdbarhetsmerking,» skriver de i en pressemelding

– Vi har fulgt dette tett fra norsk side helt siden reglene om egg ble tatt inn i EØS-avtalen i 1999. Det er helt nødvendig for oss å gå en runde med EU, fordi en slik endring i regelverket vil ha konsekvenser for norsk eggproduksjon slik vi kjenner den i dag, og medføre utfordringer for næringa. Samtidig er det viktig å understreke at Norge er selvforsynt med egg av god kvalitet, og vi har gode kontrollmekanismer for å påse at vi ikke har salmonella i fjørfeproduksjon i dag. Det er derfor stor grunn å be om en tilpasning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Og ikke bare én, men to statsråder er inne bildet.

– Holdbarhetsmerkingen er viktig både for forbruker og bransje, og har betydning for omfanget av matsvinn. I denne saken er jeg glad for at landbruks- og matministeren og jeg kan gå sammen om å be om en tilpasning som er bra for næringen og ikke går utover folkehelsa, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Så får vi bare vente på at EU bestemmer endelig i denne egge-saken.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

Derfor skriver vi om Lars Gule (+)

mest lest