Dansk studie: Fluor påvirker intelligens

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 21. april 2024 | 15:02

En studie utført av Syddansk Universitet (SDU) bekrefter at tilstedeværelsen av selv små mengder fluorid i drikkevannet kan ha betydelige konsekvenser for utviklingen av intelligens hos barn.

Studien ble publisert på slutten av fjoråret, og bekrefter andre undersøkelser gjort av SDU. De siste resultatene er basert på nyere data fra 1500 barn og mødre.

Sammenlignet med amerikanske data, hvor fluoridkonsentrasjon generelt er høyere, viser den danske studien at til og med lavere nivåer av fluorid i drikkevannet – nivåer under de internasjonale grenseverdiene – kan skade intelligensutviklingen til barn.

Forskerne har målt fluorid i urinprøver fra mødre under graviditet, ettersom dette er en god indikator for hvor mye fluor som sirkulerer i morens blod og hvor mye som dermed kan trenge inn i fostrets kretsløp, og med det, fosterhjernen. Deretter blir det utført standardiserte IQ-tester for barnas intelligens. Disse testene er gjort ved 7 års alderen.

Les også: Langtidsvirkninger av Covid-19: Norsk studie avdekker svekket hukommelse hos flere

Studien er ledet av Philippe Grandjean, professor i miljømedisin ved Institutt for helseforskningstjenester og forskerkolleger fra Københavns Universitet, Odense Universitetssykehus, Psykiatrien i Region Syddanmark, samt Canada og USA.

Han uttrykker nå bekymring for de nåværende grenseverdiene og argumenterer for at nivåene må reduseres for å beskytte hjernens utvikling hos ufødte barn.

Grandjean peker på at fluorid i dansk drikkevann stammer fra grunnvannet, som naturlig inneholder dette stoffet. Derfor oppfordrer han danske myndigheter til å være mer forsiktige ved valg av boresteder for å unngå høye fluoridkonsentrasjoner.

Tilsetning av fluorid i drikkevann er vanlig praksis i USA for å beskytte tannhelse. Hele tre fjerdedeler av den amerikanske befolkningen blir eksponert for fluorider i drikkevannet deres. Tilsetning av fluor i drikkevann er imidlertid ikke lovlig i Danmark.

mest lest